งาน วิศวกรเครื่องกล 324 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-248712
Sales Representative (24K - 40K) [Job ID:19260]

Salary: 24,000 - 40,000  THB

Industry: Telecommunications

Location: Ploenchit

Work Type:  Mon - Sat 08:30-17:30

Job description:

 • Approching new customer and maintain relationship with existing customer.
 • Approching and presenting customer about company's product
 • Creating IT solution to fulfill customer requirement and satisfaction (TTNI sales support and service).
 • Prepare IT solution sale proposal (TTNI sales support first half year). Processing for quotation and sale order.
 • Closing sale&manage until payment done.
 • Report sale activities & sale performance regularly or upon request.
 • Coordinate between engineer and purchasing team to complete project schedule

General qualification:

 • Female, Not over 35 years
 • Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Business Computer or related fields
 • Experience 2-5 years in IT Sales  or related field.
 • Have basic knowledge of Network or IT skill                  
 • Good level of technical understanding with enthusiasm for new technology and its commercial uses                          
 • Experience of customer service or sales environment
 • Able to drive a car and have driving license

Benefit package:

 • Transportation fee
 • Provident fund   
 • Training & Development working skill   
 • Health Insurance
 • Dental Treatment fee (Additional form Social Security Fund)  
 • Accident Insurance   
 • Cafeteria welfare 5,000 baht per year   
 • Bonus pay on June & December (2 times Depend on performance and profit)  
 • Marriage Welfare, Funeral Welfare, New born Welfare  
 • Company trip and New Year party  
 • Yearly Health Check Up

Contact (ติดต่อ)

Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 02-2539800
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
http://www.reeracoen.co.th
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที