งาน วิศวกรเครื่องกล 598 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-133946
General Manager - Service (Construction Machines/Heavy Machines)
Job Description:
 • Taking overall responsibility for the profitable operation of the Technical Service department.
 • Directing and managing the Technical Service team to develop and execute the plant’s operating strategy, with a positive approach to any challenges or obstacles encountered.
 • Managing and developing a workforce to increase their effectiveness and efficiency.
 • Working closely with Sales and Spare Parts departments.
 • Maintaining support to meet corporate quality levels, service targets, warranty services and ISO standards.
 • Reporting directly to the expatriate Managing Director.
Qualification:
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • A minimum of 5 years of experience in a Technical Service Manager role from Automotive/Machinery/Construction Machinery is necessary.
 • Possessing strong leadership and interpersonal abilities with good negotiation skills in order to be effective in both internal and external environments.
 • Experienced in setting strategy and controlling target volume.
 • Fair to good command of English.
 • Experienced in managing team staff.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที