งาน ยานยนต์ 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

31 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: CH-16707
Quality Control and Project Management (56413)
Salary : 25,000 -  35,000 THB
    
Industry : Manufacturing
    
Location : Laemchabang
    
Work Type : Mon -  Fri  08.00 AM - 17.00 PM
    
Job descriptions

Customer Claim
 • Have a meeting with customer to confirm the situation and to decide each action plan.
 • Receive defective part from customer and forward it to supplier
 • Make investigation schedule and submit to customer
 • Follow up analysis report from supplier and submit to customer
 • Sort and rework stock at customer's side and at our warehouse
New Model
 • Have a meeting with customer to get the latest information of new & current project
 • Receive and check PPAP docs from supplier
 • Summarize PPAP docs and PSW to submit to customer
 • Register MSDS in customer's system
 • Receive and check inspection report from supplier and submit to customer for each event
Packing
 • Plan packaging specification for each project
 • make packaging standard
Customer Requirement
 • Manage each inquiries from customer after collecting the information from supplier
General qualification
 • Male or Female, Thai nationality, Age not over 30 year old.
 • Background with Electronic engineer or Automotive.
 •  3  years up for experience with QA in Automotive with electronic products.
 • Must have own car.
 • Can communication in English.
 • Can work in Chonburi Laemchabang.
Benefit package
 • Health Insurance
 • Dental Check Fee
 • Provident Fund
 • Meal Allowance
 • Uniform
 • Social Security Fund (all paid by company)
 • OT payment
 • Gasoline allowance
 • Others


Contact (ติดต่อ)

Ms. Rungarun K.
Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 038-111256 Ext.103
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
https://www.reeracoen.co.th/th/info
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที