กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 มกราคม 2563
รหัสงาน: SP-12002
Officer – Station Emergency Response Planning

 Main Responsibilitie

ช่วงปกติ (Non-Crisis Time)

 • วางแผน กำหนดรูปแบบการทบทวน แผนรองรับเหตุฉุกเฉินประจำสถานี ร่วมกับนายสถานี และนำเสนอปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน สถานีต่างๆ (Station Crisis & Emergency Response Manual – S-CERM) ประจำปี ซึ่งจะภายใต้การดูแล ของผู้จัดการแผนกวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่าแผนฯ สามารถใช้งานได้ทันที และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติ ในคู่มือแผนฉุกเฉินสนามบิน และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ของแต่ละสถานีการบิน รวมทั้งมีหน้าที่แก้ไขให้แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ประจำสถานีต่างๆ (Station Crisis & Emergency Response Manual – S-CERM) ให้สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของสนามบิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ตามสภาพการณ์ของแต่ละสถานี
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน หรือให้คำแนะนำ แก่สถานีต่างๆในระหว่างการทบทวนแผนรองรับฉุกเฉิน และการฝึกซ้อม ประจำปีของแต่ละสถานี เพื่อให้การทบทวนคู่มือเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
 • อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือ ในการฝึกอบรม และฝึกซ้อม ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินประจำสถานี ให้เข้าใจสถานการณ์ที่ทีมฯจะต้องเผชิญ ในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
 • เตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบ ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่ได้มาจากการตรวจสอบทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือน, สายการบินคู่ค้า (Codeshare Partners), IATA (IOSA) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินระดับสถานี
 •  

  ช่วงภาวะฉุกเฉิน/วิกฤต (Crisis Time)

 • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก และอำนวนความสะดวกต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับ ทีมสนับสนุนส่วนกลาง ทีมอาสามัครช่วยเหลือพิเศษ และ/หรือทีมที่สนับสนุนภายในองค์กร เพื่อการปฏิบัติการในรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • เดินทางไปยังสถานี/พื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับทีมรับมือเหตุฉุกเฉินประจำสถานี (Station Crisis Response Team – SCRT) ทีมสนับสนุนส่วนกลาง (Go Team), ทีมอาสามัครช่วยเหลือพิเศษ (CARE Team) จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ
 •  

  Qualifications

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่สมัคร
  • มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลคะแนนTOEIC 600 คะแนนขึ้นไปและยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Excel, PowerPoint ในระดับดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาการทำงานอันจำกัด
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องยาวนานในช่วงการเกิดเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต

   

  วันและเวลาปฏิบัติงาน : จันทร์ - ศุกร์ / 08.00 – 17.30 น.

   

  สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารปฏิบัติการ Bangkok Airways Operations Complex ถนนบางนา-ตราด สมุทรปราการ

   

  Interested applicant, please submit your updated resume, a recent photo and a copy of transcript to

   

  Human Resource Management Division, Human Resources Department

   

   Bangkok Airways Public Company Limited

   

  99 Mu 14 Vibhavadirangsit Road Khwaeng Chom Phon,

   

  Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

   


  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ระดับเจ้าหน้าที่
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจขนส่งมวลชน
  • สถานที่ทำงาน:
   บางพลี, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   ฿20,000 - ฿30,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ

  Bangkok Airways Public Company Limited
  Bangkok Airways Public Company Limited The origins of Bangkok Airways can be traced back to 1968 and a company known as Sahakol Air, which was initially set an air taxi service operating a Tradewind, a twin-engine, ten-seat aircraft during the Vietnam War. The assignments came from Overseas International Construction Company (OICC), an American construction company known as United States Operations Mission (USOM) and a number of other organizations engaged in oil and natural gas exploration in the Gulf of Thailand.

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที