งาน ขนส่งสินค้า 67 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-257127
Customer Service Officer

Responsibilities:

 • Handle order in daily basis, reply and acknowledge the customer inquiries, order and shipment from incoming call, fax, e-mail, Line enquiries
 • Update database, mainly customer contact information and customer requirements
 • Track shipment and delivery to ensure on time delivery and fast delivery system
 • Co-ordinate with warehouse and arrange the courier in shipment issues
 • Manage supporting documents completed as per schedule delivery, as well as Tax invoice and supporting documents
 • Manage billing note, as well as collection the payment received from customer
 • Manage customer complaints adequately within well-defined procedures
 • Maintain good communication, relationship to ensure customer satisfaction
 • Pro-active communication with related supporting departments to ensure a smooth delivery process and appropriate checks and controls in order processing, demand planning, maintain stock availability and optimize stock level
 • Provide administrative activities related to customer and sales enquiries

Qualifications:

 • Age 25-30 years old
 • Have 3 years experience in customer service
 • Bachelor degree in any related field is welcome
 • Service mind, able to work under pressure and meet day-to-day schedule
 • Good command of written and verbal communication skills in English and native languages
 • Computer literacy, ERP program – SAP, JD Edwards knowledge will be advantage
 • Proficiency in MS Office (MS PowerPoint, MS Excel, MS Word and MS Outlook, in particular)

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

IMCD (Thailand) Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที