งาน พัฒนาสินค้า 105 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: PC-873
Production Manager – PCB Manufacturing
Job Description
 • Managing and developing production processes (building up all activities for achieving targets of yield, quality, delivery, and cost).
 • Improving processes to achieve the highest performance.
 • Managing and controlling supervisors and engineers in order to improve and develop operators, following company rules and maintaining attendance rates, including discipline and attitude.
 • Managing and controlling chemical handling under safety and environment procedures.
 • Managing and controlling quality systems (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO/TS 16949 or IATF 16949:2016) for production.
 • Managing production planning to improve and develop processes achieve KPI targets related to productivity.
 • Controlling the reduction of losses through processes.
Qualifications
 • Male, aged 35-45 years old.
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Industrial, Electronic, or Electrical Engineering, or a related field.
 • Management experience of 5-10 years in the PCB business or automotive business.
 • Management experience from a private manufacturing company (employees greater than 500) in Thailand.
 • Good human relationship and coordination skills.
 • Good English language communication skills.
 • Good computer skills in Microsoft Office.
 • Familiar with Japanese business style, including how to communicate with Japanese executives and Japanese managers.
 • Highly motivated and the ability to implement factory innovations and Kaizen.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที