งาน คอลเซนเตอร์ 77 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-152879
Customer Support Officer (Call Center/Admin) (*Shift)

* Obtains client information by answering telephone calls and communication by Social media 

* Work at shift ( Max 10PM)


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Central JD Fintech Co., Ltd.
Central JD Fintech is a joint venture between the largest retailer from Thailand and  JD Finance, one of China ’ s leading fintech companies.  JD Finance was e stablished in late 2013 and  spun off from JD . com to become an independent entity in June 2017 .  The company has 10 major business lines :  supply chain finance, consumer finance, crowd funding, wealth management, payments, insurance, securities, rural finance, financial technology and an international business line .  As of June 30, 2017, JD Finance has served more than 500,000 corporate clients and 150 million individual consumers .  JD Finance leverages its big data and industry - leading technology to provide comprehensive and modularized services to various financial institutions and help the industry to increase revenues, improve efficiency and reduce costs .

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที