กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SP-10566
Customer Service Supervisor ( English speaking )/หัวหน้างานบริการลูกค้า

Job description

 • Lead and drive customer service team towards achieving operational goals.
 • Ensure that customer service team has excellent communication, problem solving and professional phone etiquette skills for achieving customer satisfaction.
 • Ensure that customer complaints are resolved in a professional manner.
 • Provide supervision and technical assistance to customer service team to attain departmental and organizational goals.
 • Hire and train customer service staff to deliver high class customer service.
 • Determine standard procedures, work schedules, and workflow for improving the service provided to customers.
 • Perform annual reviews, appraisals and performance management reviews for the customer service staff.
 • Review process flows for internal audit to ensure compliance on current procedure
 • Conduct meeting with Managers to discuss about process improvements and issues.
 • Maintain in-depth working knowledge of the company’s brands, systems and processes.
 • Monitor business and process metrics to measure and manage customer service effectiveness.
 • Liaise with other departments and operations to address issues on service recovery
 • Work closely across function to handle and resolve issue promptly and effectively
 • Assist Customer Service Manager in any project or assignment as required.

 


รายละเอียดงาน:

Best Logistics Technology (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที