Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
11 December 2019
Job ID: PH-2149
พนักงานทำความสะอาดรังนก

คุณสมบัติ

 • อายุ 18-35 ปี
 • เพศหญิง
 • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลกระทบต่อการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความละเอียด รอบครอบ
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่มีปัญหาเรื่องสายตา
 • สามารถทนแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หากไม่มีประสบการณ์มีหัวหน้างานสอนงานให้จนกว่าจะเป็น)

 สวัสดิการพนักงาน

 • มีที่พักให้ฟรี (กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด)
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
 • เบี้ยขยัน
 • ลาพักร้อน+อื่นๆ

*** ค่าแรงรายวันเริ่มที่ 350 - 600 บาท***

ทำงานดีมีคอมมิชชั่น เพิ่ม +50  บาท
เอกสารการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1  ฉบับ
 • วุฒิการศึกษา           1  ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    1 รูป

สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ Apply Now หรือยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่

บริษัท อันดามัน เบิร์ดส์เนสท์ คลีนนิ่ง จำกัด  จังหวัดภูเก็ต
183/59 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรติดต่อสอบถาม
: 083-4945079

Apply Now

Job Details:

ANDAMAN BIRD'S NEST CLEANING CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!