งาน วิศวกรเครื่องกล 486 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: RY-7578
Molding Design Engineer (Amata City) (35359)

Salary: 30,000 - 40,000  THB  

Industry: Manufacturing

Location: Amata City

Work Type: Mon-Sat  08:00-17:00 Work some Saturday depend on company calendar

Job description:

 • Responsible for molding processing process
 • Handle CNC machine such as machining center for molding processing
 • Bend or twist, squeeze, cut mold by using mold processing machines
 • Design plastic mold
 • Other related tasks as needed

General qualification:    

** Must **

 • Male  27~32 years old
 • Experience in mold design  2 years up.
 • Experience in molding products
 • Can use auto cad 2D 3D

**Advantage**

 • Able to handle programming for CNC machine
 • Need exp. in manufacturing

Benefit package:

 • Housing Allowance
 • Diligence Allowance
 • Free Meal
 • Free Uniform
 • Shuttle Bus (Commuter)
 • Fuel Allowance
 • Group Insurance
 • BONUS (1.8 months in 2016 plus years of service+XX,XXX)
 • Provident Fund
 • Gasoline allowance
 • Social insurance
 • Others

 

Contact (ติดต่อ)

Ms. Rungarun K.

Time: 8.30 am-5.30pm

Office Number: 038-111256 Ext.103
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
https://www.reeracoen.co.th/th/info
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที