กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

01 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-227753
LEGAL MANAGER/ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย/ประสบการณ์ทำงาน10ปีขึ้นไป/สถานที่ทำงานถ.งามวงศ์วาน//สนใจติดต่อณัฐา 089-2068341
บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์หรือการประหยัดพลังงาน การฝึกอบรมในและต่างประเทศ
เปิดรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปริญญาโท หรือเนติบัญฑิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เป็นนักกฎหมายและเป็นทนายความ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการร่างสัญญาประเภทต่าง ๆ
4. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
5. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ
6. มีความรู้ ความชำนาญ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

เพศชายหรือหญิง
อายุระหว่าง 35-45ปี
ระดับภาษาอังกฤษใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาโท
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน
 • สถานที่ทำงาน:
  บางเขน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿55,000 - ฿120,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.
https://www.personnelconsultant.co.th/home-th
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd. บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการด้านการจัดหาพนักงานให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย เปิดดำเนิการมาแล้วมากกว่า 20 ปี  ผู้ที่ได้รับการบรรจุ จะเป็นพนักงานประจำของบริษัทลูกค้านั้นๆ ไม่ใช้ outsource ค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการจัดหารงาน

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที