งาน ราชการ 9 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178420
Administrative Assistant

The Embassy’s recruitment system is changed. You are required to create an electronic recruitment application (ERA) account to apply for jobs with the U.S. Mission in Thailand. A resume from other websites is not essential for job application.

กรุณาสมัครงานโดยการสร้างบัญชีออนไลน์ของท่านผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา มิฉะนั้นใบสมัครของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา

U.S. Mission in Thailand is now offering a great employment opportunity with attractive compensation and good working hours for the right candidate.

Vacancy announcement no. / title

Bangkok-2020-011 / Administrative Assistant

LOCATION: Bangkok

SALARY:Starting from TH฿524,397per annum

WORK HOURS: 40 hours per week

CLOSING DATE:January 24, 2020

BASIC FUNCTIONS REQUIRED:

The incumbent provides the full range of administrative support to the Department of Bacterial and Parasitic Diseases team members. The department executes scientific research studies in multiple countries throughout Asia and has an annual budget in excel of 2.4 million dollars.  Arranges all departmental travel, manages payroll processes, submits human resources actions, updates all time sheets/annual leave records, manages administrative files, and arranges department functions. This requires close coordination with other Departments, the headquarters section at Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), and several administrative offices located at the U.S. Embassy in Bangkok.

QUALIFICATIONS REQUIRED:

(1) Education: Completion of college or university studies (At least two years of full time, post-secondary study at college or university) is required.

(2) Experience: A minimum of two years’ experience in secretarial or administrative assistance, with at least one year working in a governmental, international, or multinational organization is required.   

(3) Language: Level IV (Fluent) speaking, reading and writing English and Thai are required. Please clarify level of your THAI and ENGLISH language skill.  A copy of valid TOEIC score of at least 855 is required with your application before the deadline.

(4) Skills:

  • Ability to use Microsoft Office and Excel for creating and managing files is required.

BENEFITS: Bonus, Life Insurance, Health Insurance, Leaves, Holidays

TO APPLY:

Please follow the checklists and submission guidelines, posted on the official website carefully. You have to create an online account on the U.S. Embassy, Bangkok websiteto apply for jobs(https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/job-vacancies/).Failure to follow the instructions will invalidate your application.

กรุณาสมัครงานโดยการสร้างบัญชีออนไลน์ของท่านผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา เท่านั้น (https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/job-vacancies/)มิฉะนั้นใบสมัครของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา


รายละเอียดงาน:

US Embassy Bangkok
https://th.usembassy.gov/
U.S. EMBASSY, BANGKOK IS NOW OFFERING A GREAT EMPLOYMENT OPPORTUNITY WITH ATTRACTIVE COMPENSATION AND GOOD WORKING HOURS FOR THE RIGHT CANDIDATE IN THE FOLLOWING POSITION:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที