งาน ราชการ 62 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-88593
Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

Job Description

• ประสานงานทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

• ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ

• จัดเตรียมเอกสาร วางแผนการติดตามสถานะเอกสาร และแก้ไขเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

• จัดเก็บและบันทึกข้อมูลหนังสือหรือใบอนุญาตต่างๆของบริษัท

• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร


รายละเอียดงาน:

efinX Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที