งาน ราชการทหาร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-46118
Legal Officer/นิติกร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมอื่น และเอกสารอื่นๆ
 • ดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน และมูลนิธิ
 • จัดทำบัญชีรายผู้ถือหุ้น สารบบทะเบียน ทะเบียนผู้ถือหุ้น และเอกสารต่างๆ ของคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน และมูลนิธิ รวมทั้งปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน และมูลนิธิแก่หน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามกฎหมายใหม่และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าว พร้อมกับผลกระทบและแนวทางแก้ไข แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์กฎหมายและประสานงานราชการ
 • ทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  บางบอน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

TCP Group
TCP Group  is a great Thai enterprise representing all that is good about Thailand and brings honour to our country on the global stage through our products and services. The Way We Work OUR PRODUCTS & SERVICES are innovative and of world class quality. OUR TRADE PARTNERS IN THAILAND AND AROUND THE WORLD always receive the right product, at the right place and time in the most efficient way because we optimize our route to market.  OUR PEOPLE think global and are always consumer-centric, working with a high performance culture to build a high performance. OUR ORGANISATION  respects the planet and society and integrates sustainable practices throughout our value chain and wherever we do business.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที