กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-132947
Security System and Centralized Monitoring Supervisor

 Job Responsibilities:

 • Leading and manage teams to provide operational services to accommodate business need align with agreed SLA by managing and supervising the security guard services to ensuring effectiveness of services
 • Provide security guard services to safe people who related to the bank including the bank's asset
 • Arrange adequate security tools for security guard duties and ensuring readiness of use
 • Cooperation with the local police station in order to accomplish the bank security mission
 • Continuous training for security guards including physical performance testing to enhance their skill and capability for security operation
 • Traffic operation and control for HO and branches
 • Prepare readiness and conduct testing evacuate people out of HO and branches
 • Perform security field works for special events including investigation activities

 

Qualification:

 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree in related fields
 • Minimum 10 years of experience in Security Guard/Security Systems
 • At least 5 years of experience in Security Guard Management in Banking Industry (Prefer previous Soldier or Police)
 • High leadership and decision making skill with coaching and training of shooting course
 • Be able to work on weekend and travel to upcountry
 • Knowledge of Security Management, Weapons knowledge: can use firearms
 • Emergency Rescue Team knowledge, Firefighting knowledge

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  4 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  ยานนาวา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri Bank)
https://www.krungsri.com/bank/en/home.html
At Bank of Ayudhya Public Company Limited, our products and services as well as our contemporary look have always been admired. We provide a full range of the highest value retail and corporate banking services enhanced and directed by our “More Than Banking” concept. We aim to improve the lifestyle of all our customers by responding to their complete range of financial needs. If you are ready to be part of the experience at BAY and take on a diversified role in a vibrant environment, here are some great opportunities for you to consider.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที