กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: RY-4620
Chief Security Officer

Qualifications: -

  • High Vocational Certificate/Diploma in related field
  • At least 4-5 years of experience in Security field, Safety and/or firefighting work in Petrochemicals, Oil Refinery, Chemical plant or similar
  • Safety officer certificate in technique level or above is preferred
  • Fair communication both spoken and written English
  • Computer skill; MS Office / MS Outlook / Internet

The remuneration will commensurate with industry norms. TPT provides performance linked incentive which is one of the best schemes in the industry, plus allowances etc.
All applications will treat in strictly confidence and should include CV, recent photograph, transcript and past work certificate. Application by e-mail is preferable.

Location at Rayong Plant:    
No.3, I-7 Road, Map Ta Phut Industrial Estate,
Map Ta Phut Sub-district, Muang District, Rayong Province 21150

Company Website:  www.indoramaventures.com

Contact person:    Suthon Jokloy (สุธน จอกลอย) / Mattana Kaewprasert (มัทนา แก้วประเสริฐ)
Tel: 038-683-288 ext. 551, 611 Fax: 038-683-300


รายละเอียดงาน:

TPT Petrochemicals Public Co., Ltd.
TPT is subsidiary of Indorama Ventures group (IVL), we are established as the first manufacturer of Purified Terephthalic Acid (PTA), a major raw material of polyester used in the textile, non-woven, automotive, bottling and packaging industries. TPT also has its captive utilities power plant producing steam and electricity for internal usage and outside industrial customers. As part of our growth plan, we are seeking professional and competent candidates for the following positions;

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที