งาน ขนส่ง 623 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178993
Logistic Operation Manager /ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Limousine service

Responsibilities:

 • Select, train, assign, schedule, coach, counsel and discipline service team
 • Communicate job expectations; planning, monitoring, appraising and reviewing job contribution
 • Analyze process workflow, employee and space requirements and equipment layout; implement changes
 • Maintain safe and healthy work environment by establishing, following and enforcing standards and procedures; complying with legal regulations
 • Update job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations
 • Accomplish operations and organization mission by completing related results as needed
 • Run a safe, injury/accident free workplace
 • Responsible for all aspects of vehicle rentals
 • Ensuring proper maintenance and serving as primary liaison with utilities and local government agencies, such as fire, police, health and safety agencies
 • Manage relationships with key operations vendors
 • Communicate customer issues with operations team and devise ways of improving the customer experience, including resolving problems and complaints
 • Work closely with GM and management team to set and/or implement policies, procedures and systems and to follow through with implementation.
 • Communicate all operating policies and/or issues at department meetings
 • Vehicle status management/weekly audit of vehicles
 • Administration of maintenance on all vehicles

รายละเอียดงาน:

Ignite The Consultant Co., Ltd.
OUR BUSINESS ORIENTATION Ignite’s business model is based on the accomplishment of our expertise in the HRM, HRD, Talent Management, and Organizational Development in Thailand, Southeast Asia region and across North America. IGNITE The Consultant, as an HR Agency with the only On-Demand and One-Stop Service in Career Counseling, Talent Management, and Organizational Development Solutions Provider, has been established as Thailand’s First On-Demand One-Stop Service HR Agency. Beginning from 2017, we are so honored to expand our businesses in creating a strategic alliance & partnership with North America’s well respected recruiter and agency in Montréal, Canada; SICOTTE RECRUITMENT and all of its sister companies under the APOLLO L’AGENCE brand; such as Aspaces. From job hunting, career counseling, counseling internally for company acquisition, permanent or temporary recruitment, finding business opportunities, franchise recruitment, or even marketing for recruitment; from all categories from aerospace, agriculture, architecture, banking, medical, movie, consultants, elites or even environment, we got you covered. OUR PROMISE We will still keep our promise, that we will be bringing only a bespoke solution to our clients and that only sensible solutions are provided. 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที