งาน ขนส่ง 449 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SAR-1842
Warehouse Manager

Position:                      Warehouse Manager

Location:                     Saraburi, Thailand

Contract Term             Permanent

Working Hour:             TBA

Start Date:                   ASAP

Responsibilities

 • Lead, manage, and plan shipping procedures, also handling shipment documents.
 • Ensure the right quantity and condition of material receiving.
 • Manage and organize unloading and loading activities in close cooperation with the responsible planning departments.
 • Record all stock movement properly and be responsible for proper storage of all goods.
 • Organize and Perform periodically stock count.
 • Responsible for training warehouse staffs for working procedure
 • Maintains safe and healthy work environment by establishing, following, and enforcing standards and procedures while complying with legal regulations
 • Control storage inventory with legal auditors by cooperate with finance department.
 • Handling of BOI-issues and be responsible for import and export by close cooperate with the Finance Department.
 • Providing accurate and in time reports to allow for active and timely management decision making
 • Controlling warehouse planning layout, product flow, and product handling systems, evaluating, and recommending new equipment.

Required Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Logistics or a related field.
 • Minimum 5 years of experience in warehouse operations.     
 • Have strong warehouse management skills with experience warehouse and inventory management.
 • Ability to implement training. Have team building skill
 • Fluent in English.
 • Have excellent mathematical skills and attention to detail.

Any interested candidates please apply with your update CV and contact details, only shortlisted candidate will be contacted by our Consultant for further evaluation.


รายละเอียดงาน:

Vinarco Services (Thailand) Limited
https://www.vinarco.com/
Our core business lies in the provision of highly-skilled expertise and multi-discipline consultancy services for demanding projects across South East Asia. Vinarco’s professional guarantee is to deliver contracting and recruitment services of qualified consultants matching our Client’s projects requirements and timelines. Our International experience since 1993 over an extensive range of industry projects worldwide built up a strong business record in the Oil & Gas, Power Generation and ICT / Telecom sectors. As part of our service delivery, Vinarco ensures its consultants expertise by rigorously maintaining a tight selection process, each consultant’s background and professional references being checked and verified. We maintain the highest level professional standards throughout the recruitment & hiring process, until the on-boarding phase on our Clients’ projects. Through our regional offices in South East Asia, Vinarco provides effective local support and comprehensive “In-Country” HR solutions: visa and work permits, including pay-roll, taxation, medical and liability insurances, assisting with accommodation, local transport, schooling, flight arrangements and 24 hour emergency contact, to ensure consultants’ assignments are safe, compliant with local regulations, to complete our Clients’ and Consultants’ satisfaction. Company website:  www.vinarco.com
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที