Jobs in Samutprakarn 2,351 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
19 July 2019
Job ID: SP-7879
Project Coordinator / ผู้ประสานงานโครงการ

เงินเดือน : 18,000-21,000 

การศึกษา : ไม่จำกัด

เพศ : หญิง

อายุ : 24-35 ปี

หน้าที่หลัก : สื่อสาร และ ประสานงาน

Requirement : 

 • ถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะการใช้โปรแกรม Word, Excel และโปรแกรมทางบัญชี Express (มีสอนให้)
 • ทักษะการสื่อสาร ต่อรอง เจรจากับคู่ค้า และบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ
 • ทักษะการวางแผนงาน และติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและต่อเพื่อนร่วมงาน ทนต่อแรงกดดันได้

Job Description

 • ประสานงานกับลูกค้า
  • สามารถวิ่งเข้าไปพบลูกค้าในบางโอกาส เพื่อทำหน้าที่นำเสนอสินค้า, รับโจทย์/ความต้องการ, ส่งตัวอย่าง, แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า หรือให้บริการแก่ลูกค้าได้ 
  • สามารถจัดเตรียมเอกสารการขาย พรีเซนเทชั่น รวมไปถึงตัวอย่างวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนองานกับลูกค้าได้
  • สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายสโตร์ ในการเตรียมสินค้าสำหรับวางขายตามห้างสรรพสินค้า หรือแพ๊คลงกล่องพัสดุไปรษณีย์ได้
 • ประสานงานกับซัพพลายเออร์ 
  • สามารถหาซัพพลายเออร์ที่ตรงตามต้องการ คุยเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ/ราคา ต่อรองเพื่อให้ได้ตัวอย่างวัตถุดิบ
  • เตรียมเอกสารจัดซื้อ และเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง
  • วางแผนวัตถุดิบขาเข้า และติดตามสถานะของวัตถุดิบ เพื่อให้เข้ามาตามกำหนด สามารถประสานกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เช่น Grab, Lalamove ได้
  • ประสานกับฝ่ายผลิต ในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบขาเข้า และเจรจากับซัพพลายเออร์ในกรณีที่วัตถุดิบไม่เป็นไปตามกำหนด
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิต / QC
  • ประสานกับฝ่ายผลิต ในการทำตารางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตรงตามกำหนด 
  • สามารถช่วยเหลืองานฝ่ายผลิตได้ในบางโอกาส 
 • รายงานสรุปผลในแต่ละโปรเจ๊ค เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร

เวลาทำงาน

 • จันทร์ - ศุกร์
 • 8.30 – 17.30 น.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง ในกรณีไปพบลูกค้า/ซัพพลายเออร์

สถานที่ทำงาน
ซอยกิ่งแก้ว 40/2 (ซอยมิราเคิล) 
อยู่ก่อนถึงโรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ
มีเซเว่นอยู่ข้างหน้า 
ออฟฟิศมีทำกับข้าวขายในตอนเที่ยง


Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Gratuity
 • Travel allowance

Prosper Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!