งาน วิศวกรซ่อมบำรุง 174 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-228602
Engineering Supervisor (Cosmetics, Medical Services)
Our client has become one of the leading importers & distributors of cosmetics, skincare & healthcare products all over the world.

Responsibilities:
 • Planning and managing schedules with technicians, and executing on-site services associated with long-term preventative maintenance programs and installations, repairs, fault finding, and the setup of service shops.
 • Executing field technical support for the commissioning, maintaining, troubleshooting, and repairing of equipment and/or systems as assigned.
 • Developing relevant technical checklists and documents.
 • Providing technical assistance to technicians.
 • Ensuring quality control adherence to quality standards and health and safety regulations.
 • Controlling inventory and spare parts.
 • Reporting on progress.
Qualifications:
 • Degree in Engineering (Mechatronics/Electrical/Electronic/Biomedical) or related.
 • More than 5 years of hands-on working experience in field service support for medical services.
 • Leadership skills.
 • Good technical and analytical troubleshooting skills in equipment and systems.
 • Computer skills.
 • Willing to travel within Thailand regions.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที