งาน ผู้บริหารระดับสูง 94 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

28 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-256719
Executive Assistant to General Manager (Chinese speaking)

Job Description:

 • Oral and written translation
 • Contact government agencies and partners
 • Analyzing and summarizing data as required
 • Tracking and reporting project progress
 • Responsible for project data monitoring
 • Helping to coordinate and manage project tasks and deliverable
 • Assisting in the planning and implementation of projects
 • Updating and reporting on the budget and spending
 • Sourcing and purchasing
 • Preparing reports in Thai and Chinese language
 • Conducting administrative duties, such as setting up meetings, take minutes, drafting invoices
 • Performing other duties assigned by the Project Manager in an orderly and efficient manner

 

Job Requirements:

 • Fluent in Chinese (Listening, Speaking, Reading, and Typing). Knowledge of English is preferable
 • Male/Female, Bachelor’s degree or above
 • 3+ years' experience in project management or administrative assistance
 • Mindset to grow together with the company
 • Super detail-oriented and highly organized
 • Good computer skills, MS Excel (Vlookup, Pivot chart, Sumif), Word, PowerPoint, and other online/internet tools
 • Strong communication and presentation skills
 • Excellent multitasking skills
 • Full-service mind, good interpersonal skills, able to handle confidentiality
 • Ability to work under pressure with minimal supervision
 • Excellent problem-solving skills
 • Having your own car or driving license
 • Ability to travel to construction site often
 • Able to work 6 days/week Mon-Sat 09:00 - 18:00
XJ Development Co., Ltd.
11/1 AIA Sathorn Tower, 10th Floor, Room S10016, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Contact Person : Ms. Kamolrat Tepsitthawiwat
Contact No. : 093-7752888

รายละเอียดงาน:

XJ Development Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที