งาน ผู้บริหารระดับสูง 126 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-180848
Software Development Manager 1 Position @ Playtorium Solutions

Job Descriptions:

 • Incorporate company procedures and policies in operations of Software Development business unit.
 • Monitor and review project activities and ensure its completion within scheduled time and budget.
 • Manage business activities focusing on financial and strategic growth of business unit.
 • Engage with the customers and interpret of their needs to prospective products and services.
 • Develop, manage and prepare best software development services.
 • Guide, coach and mentor software developers.
 • Provide project management and technical leadership for every aspect of software.
 • Report to Managing Director.

Qualifications:

 • Bachelor ’s Degree in Computer Engineering, Computer Science or related field.
 • Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Science or Business Management is a plus.
 • Minimum Seven years work-related experience in Software Development or Consulting fields.
 • Experience in Banking, Financial services and Insurance industry. 
 • Proven ability to motivate teams to achieve high standards and accomplish set outcomes.
 • Experience in multinational or consulting company would be an advantage.
 • Work smart and result oriented.

Playtorium Solutions Company Limited

SJ Infinite One Business Complex, 12th Fl., Vibhavadi Rangsit Rd, 11th Chatuchak, Bangkok 10900
www.playtorium.co.th
www.fb.com/PlaytoriumSolutions

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Playtorium Solutions Company Limited
Playtorium Solutions Company Limited SJ Infinite One Business Complex, 11th Fl., Vibhavadi Rangsit Rd, 11th Chatuchak, Bangkok 10900 www.playtorium.co.th www.fb.com/PlaytoriumSolutions

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที