งาน ผู้บริหารระดับสูง 244 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-34025
Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบคัดกรองงานเอกสารก่อนส่งให้ผู้บริหาร
 • เป็นล่ามแปลภาษาทางธุรกิจระหว่างการประชุมหรือการติดต่อธุรกิจของผู้บริหาร
 • แปลเอกสารทางธุรกิจ
 • ทำรายงานการประชุมและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • ประสานงานกับต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานแทนผู้บริหาร
 • รับผิดชอบงานทั่วไปตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

Responsibilities:

 • Prepare documents and inspect, document screening before sending to executives
 • Act as an interpreter and translator during meeting or business dealings.
 • Translate business documents
 • Keep notes during meetings and manage executive schedules
 • Ensure effective coordination for internal and external meeting and effective preparing for all administration works such as air-ticket & accommodation booking (overseas business trip), mailing, e-mail correspondence, meeting arrangement and filing system
 • Other jobs as assigned

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
 • มีทักษะในการประสานงาน การติดต่อสื่อสารและมีไหวพริบที่ดี
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว ว่องไวและรอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างชำนาญ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

Qualifications:

 • Thai Female, age over 30
 • Bachelor’s Degree in Business Administration or related field
 • At least 2 years working experience in secretarial or personal assistant functions
 • Excellent command of English (writing, speaking and listening)
 • Very Good in presentation & computer skill
 • Able to cope with multi-tasks and work under pressure
 • Able to work on other related works as assignments

World Global Network (Asia) Co., Ltd.

123 Suntowers Building B, 39th  unit 3901-2 ,

Vibhavadi-Rangsit Rd.,Chomphon, Chatuchak,Bangkok 10900

Tel: 093-465-8984


รายละเอียดงาน:

World Global Network (Asia) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที