งาน ผู้บริหารระดับสูง 100 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

09 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205518
Head of Channels Communication Mgt (VP)

Job Responsibilities

 • Develop the strategic direction and deliver the effectiveness of communications to our Channels staff throughout the country
 • Work collaboratively with teams across the organization to support products, services, or project launches
 • Manage the communications messages via the media, intranet websites, and social media platforms
 • Coordinate multiple streams of information, weaving complex ideas into a story that can be easily understood by a diverse internal audience
 • Develop monitoring and tracking tools to maintain the effectiveness of communication

Job Requirements

 • Masters’ degree in public relations, business, or relevant disciplines
 • At least 8 years of relevant work experience
 • Full set of skills including marketing, communications, social media, and branding
 • Experience in internal communications is preferred
 • Ability to understand how to utilize both traditional forms of communication and new media techniques to promote the organization’s accomplishments to a wide and diverse audience
 • Proactive approach, with ability to find creative ways to solve problems
 • Strong written and verbal communication skills is English

Please contact K.Lerdsin

or Click "APPLY NOW"

Only shortlisted candidates will be notified.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
https://www.uob.co.th/
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited is a member of the United Overseas Bank Group, which aims to be a premier bank in the Asia – Pacific Region. With over 150 branches across Thailand, and supported by UOB Group’s extensive network of over 500 offices in 18 countries and territories, the Bank is well-positioned to play a significant role in the continued growth of the Thai economy and the banking & financial industry. We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที