งาน บริหารทั่วไป 298 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: SGK-846
Project Manager (คลังสินค้า) ประจำ หาดใหญ่

Project Manager (คลังสินค้า)

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย และนำไปบริหารและจัดการทีมให้ดำเนินการไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • วางแผนและจัดสรรกำลังคนให้มีตามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
 • บริหารและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปด้านงานคลังสินค้าหรืองานที่เกี่ยวข้องในระดับหัวหน้างาน 
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรู้ประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีภาวะผู้นำ  สามารถดูแลและควบคุมการทำงานของทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 

หากสนใจสมัครงานสามารถสมัครผ่านช่องทาง JobDB หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  

086-4608602

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  สงขลา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
https://www.manpowerthailand.com/tris/
Manpower Inc. is a world leader in the employment services industry, offering customers a continuum of services to meet their needs throughout the employment and business cycle. The company specializes in permanent, temporary and contract recruitment; employee assessment; training; career transition and organizational consulting services. Manpower''s worldwide network of 4,500 offices in 80 countries and territories enables the company to meet the needs of its 400,000 customers per year, including small and medium size enterprises in all industry sectors, as well as the world''s largest multinational corporations. The focus of Manpower''s work is on raising productivity through improved quality, efficiency and cost-reduction, enabling customers to concentrate on their core business activities. In addition to the Manpower brand, the company operates under the brand names of Right Management Consultants, Jefferson Wells, Elan, Brook Street and Empower. Manpower Thailand is the nation’s leading recruitment company established in 1998 to offer human resources management services to businesses in search of staff and people in search of job. The company currently has 10 offices in Thailand cover in Bangkok, Chonburi, Lamphun and Songkla to cover the needs of corporate clients and job seekers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที