งาน บริหารค่าจ้าง บริหารผลตอบแทน 182 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-218878
HR - Office Admin/ทรัพยากรมนุษย์

We are looking for a qualified, well rounded HR/Office Administrator to join our team. You will be responsible for handling both HR functions as well as office administrative functions.  Candidate should be flexible and willing to work for a start-up venture.

Responsibilities 

 • HR Functions
 • Recruitment
 • Payroll management
 • Attendance
 • Medical claims
 • Personnel data
 • Thai Legal and Tax assistance
 • Office Administrative Functions
 • Light reception duties
 • Management of office supplies, equipment, stationary, etc.
 • Handle courier services, general data entry
 • Clerical support
 • Participate in projects as needed

Requirements 

 • 2-3 years' experience in a similar function
 • Well organized, responsible person who can manage multiple tasks at once
 • Good interpersonal skills
 • Good command of written and spoken English
 • Proficient in Microsoft Office Products
 • University Graduate preferred but not required

 


รายละเอียดงาน:

Monitoring Labs
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที