งาน บริหารค่าจ้าง บริหารผลตอบแทน 187 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

06 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219692
Manager – Group HRM Strategy Office

Key Responsibilities:

 • Develop HR policy and guidelines in such areas as Compensation & Benefits, Job Evaluation, Career Development, Competencies, Talent Management, Succession Plan, Training & Development, Organization Development, Employee Engagement, etc. and coordinate with other HR teams for smooth operations.
 • Develop tools and support materials to support the implementation of the policies and guidelines.
 • Act as business partner for assigned business units to create HR solutions and ensure implementation successfully.
 • Lead and collaborate with key stakeholders to design talent management framework and drive executions
 • Drive employee engagement efforts, including conducting survey, analysis of survey results, initiating action plan and implementation
 • In charge of HRIS Project Implementation in the company; Planning, Analysis, Design and Implementation

Qualifications:

 • Age over 30 years old.
 • Bachelor Degree of higher in related fields.
 • 5 year experiences and above in HR or related fields.
 • Consulting experience or project management experience is a strong plus.
 • Good at Microsoft Excel and PowerPoint.
 • Strong planning, prioritizing and logical thinking
 • Hands-on implementation with attention to detail
 • Teamwork as well as Individual Contributor

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
Sahaviriya Steel Industries PLC or SSI is Southeast Asia’s largest producer of hot rolled steel sheet in coils (HRC), with 4 million tons annual capacity. SSI endeavors to supply premium-grade steel sheets to cater for the region’s growing demand in various sectors such as automobile, energy, transportation and construction sectors. SSI has investments in joint-venture downstream plants, namely Thai Cold Rolled Steel Sheet PLC (“TCRSS”) - Thailand’s first and largest cold roll mill, and Thai Coated Steel Sheet Co., Ltd., (“TCS”) - Southeast Asia’s first and largest electro-galvanizing line. All SSI’s plants in Thailand are located on a world-class coastal industrial site in Bangsaphan, Prachuap Khirikhan Province, 400km south of Bangkok on the western peninsula of Thailand, a site efficiently integrated with a privately-owned deep-sea port (Prachuap Port Co., Ltd., or PPC), which allows import of raw materials and export of finished products on a large scale. SSI extends its engineering capabilities into its fully-owned subsidiary, West Coast Engineering Co., Ltd., or WCE, which specializes in engineering, maintenance, spare parts production, fabrication, erection and commissioning service. Our people’s passion and energy is captured in the Company’s vision statement - “innovate premium value steel products and services for customers; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders.” For more information, please visit http://www.ssi-steel.com

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที