กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: CHC-2462
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า (กราฟฟิค)

Job Details

 • รับ Requirement ของลูกค้าจากแผนกบริการลูกค้าพร้อม Down load File A/W และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 • ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ A/W อาทิ รูปแบบอักษร ไดเมนชั่น ฯ เพื่อประเมินความสามารถในการผลิตของบริษัท และสื่อสารรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ AW ใหม่ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข A/W ให้ได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อดำเนินการสั่งทำวัสดุงานพิมพ์ประเภทฟิล์ม และควบคุมระยะเวลาการจัดทำให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด
 • ดำเนินการสั่งทำวัสดุงานพิมพ์ประเภทเพลทพิมพ์ (Flexso , Silk Screen) และควบคุมระยะเวลาการจัดทำให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • วัดผล KPI ย่อยของงานที่รับผิดชอบ
 • มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบ ISO , BRC และ ระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิคในการตรวจสอบ A/W , สร้าง A/W , แยกสี A/W ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิค 3 ปี
 • มีความรู้ทางด้านแบบ ( Drawing ) / ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Illustrator , Photo shop
 • สามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิคในการปรับปรุงแก้ไข A/W ให้ได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ /มีแนวคิดพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ/วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฎิบัติงานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานใต้ภาวะการกดดันได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO และ BRC

Benefits

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • รถรับ-ส่ง
 • ค่าล่วงเวลา (สำหรับพนักงานไลน์การผลิต)
 • ค่าข้าว
 • ค่ากะ
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • ปรับประจำปี
 • สันทนาการ

Job Location

 • Welgrow Industrial Estate
 • Bang Samak, Bang Pakong, Chachoengsao

Contact

คุณสุกัญญา, คุณภัตติยา , คุณญาณิศา

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

116 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36  Tambon Bang Samak  Bang Pakong Chachoengsao  24180

Tel : 038-571-350-5

Fax : 038-571-356


รายละเอียดงาน:

Combipack Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที