งาน บริการด้านการแพทย์ ใน ฉะเชิงเทรา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

28 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: CHC-3379
Quality Control Manager (QA & RA)

QA&RA Manager:

 • Develops, establishes and maintains the QA programs, policies and procedures to ensure GMP compliance.
 • Handle activities related to quality assurance including internal audit, product quality review, change control, deviation control, product complaint, recall and return, GSP/GDP requirement, batch release.
 • Write, review, analyses, and revise written standard operating procedures (SOPs) and submit procedural changes as needed.
 • Develop plans to investigate identifies risks and implement corrective action plans (CAPA)
 • Manage and support the qualification and validation system. 
 • Assist in developing or updating quality management system procedures and participate in internal or external audit.
 • Responsible for document management systems. 
 • Ensure that all staffs are trained in regards to quality standards.
 • Cooperate with other departments to establish the quality system for control the legal compliance and operates to maintain a state of control.
 • Management of the product registration and life cycle management of local and export products.
 • Prepare the registration dossiers (ACTD), variation applications and all other regulatory document required by Thai and relevant FDA.
 • Ensure timely regulatory submission upon internal review and approval.
 • Check and approve accuracy of product artworks and related materials to comply with regulation.
 • Prepare annually mandatory report according to FDA regulations and other regulatory affairs tasks including the post-marketing requirement.
 • Maintain current regulatory knowledge of guidelines, regulations and standards in all countries that the company is exporting to and apply appropriate implementation strategy. 

Quality Control Manager:

 • Establish quality procedures, standards, and specifications for a company
 • Collaborate with an organization’s purchasing manager to ensure raw materials from external suppliers meet quality requirements
 • Set and enforce standards for health and safety during work operations
 • Carry out research to identify ways to reduce waste and maximize resources
 • Ensure manufacturing processes are in compliance with both national and international standards of production
 • Conduct surveys to identify customer requirements and ensure they are being met by established quality standards
 • Proffer recommendations to company management on ways to improve on existing quality processes
 • Collect, compile, and analyze relevant quality statistical data to obtain information regarding quality performance
 • Supervise technicians, inspectors, and other company staff to ensure they perform their duties in line with established quality procedures
 • Monitor product development processes to identify deviations from quality policies
 • Conduct tests to verify the quality of raw materials and finished products
 • Review existing process and product specification to identify the need for improvement or upgrade
 • Approve compliant products and reject defective ones
 • Prepare and present reports to update upper management on quality activities
 • Maintain proper records of quality test, procedures and standards.

Qualifications:

 • Bachelor degree of Pharmaceutical science
 • Experience 3 – 5 years in Pharmaceutical industry.
 • Understanding in area of GMP/GSP/GDP principle.
 • Knowledge of relevant regulation and guideline.
 • Knowledge of pharmaceutical regulatory company requirement.
 • Good communication skills including in English (both written and spoken).
 • Problem solving skill.
 • Interpersonal skill.
 • Analytical skill.
 • Computer skill; MS. office

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Devakam Osoth Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที