งาน การผลิต ใน ฉะเชิงเทรา 30 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: CHC-2217
QA Manager
Responsibilities:
 • Controlling and managing quality assurance relating to products and in-process (before and after).
 • Assigning process owners with PQP projects and building a cross function team.
 • Taking CR responsibilities, contacting and coordinating with customers concerning quality problems.
 • Controlling and handling non-conforming parts.
 • Determining QA quality targets for customer claims.
 • Controlling all associated implementations to achieve quality targets.
 • Controlling all quality systems and quality assurance activities.
 • Leading team meetings to analyst root causes of issues for implementing appropriate corrective actions.
 • Solving all quality problems and conducting analysis, and taking appropriate corrective actions.
 • Reporting on all problems and the results of all operations to top management (Commander).
 • Controlling all new model & PPAP activities.
 • Following the company's policies & objectives (ISO/TS16949, ISO14001).
 • Ensuring compliance with ISO/TS16949, ISO14001 requirements and reporting the results of operations by segment to management by period or during management reviews. 
Qualifications:
 • Bachelor or Master Degree in an Engineering major or a related field.
 • Experience in automotive quality assurance of at least 5 years.
 • Experience in Quality Management Systems (ISO/TS16949) of at least 5 years.
 • Good knowledge of automotive quality assurance.
 • Good knowledge ISO/TS16949 systems and core tools. 
Our client offers a benefits package including a diligent allowance, transportation allowance, meal allowance, shift allowance, provident fund, medical allowance (employee & family), insurance, a company bus, and an attractive annual bonus.

Reference Code: QM1001219 

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจยานยนต์
 • สถานที่ทำงาน:
  ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿55,000 - ฿70,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
https://www.prtr.com/
Our client is a leading global manufacturer of automotive parts.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที