งาน ก่อสร้าง ใน ฉะเชิงเทรา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: CHC-2138
Work pack Discipline Engineer (Structure offshore commissioning, job cards)

Responsibilities of Work pack Discipline Engineer (Structure Engineer):
• Prepare comprehensive implementation work packs complete with detailed scopes, job cards, Job Hazard Analysis, Quality Inspection, NDE, testing manpower requirements, tools & equipment and materials.
• Study the detailed scope required by ITB, contracts documents etc. and general level 2 activities logical sequence for the generation of Level 3 & Level 4 work time schedule.
• Generate offshore Pre-commissioning and commissioning procedures, check sheet overviews.
• Generate the system and sub-system definition and boundaries if unavailable from existing of from project documentation. Utilize existing system definition and boundaries as much as practicable.
• Estimate the required consumables for constructions, pre commissioning and commissioning.
• Identify special tools and specialized equipment.
• Perform preliminary design, calculation etc. of temporary facilities required for construction, pre commissioning and commissioning. If required, interface with engineering division to finalize the design of temporary facilities.
• Physically inspect complex tools & equipment and project materials for conformance to specification.
• Review sub- contractor technical proposals.
• Without the aid of actual condition and using only engineering documents, identify the draft best approach for the work site execution. Upon completion of study using only engineering drawings/ documents liaise with construction superintendents with knowledge of site condition to finalize the execution strategy. If such knowledge of site condition is unavailable initiate site survey and generate site survey agenda base on the draft execution strategy.
• Initiate Work instruction if required base on agreed execution strategy.
• Issue bid technical clarification as required
• Issue Site Technical Query (STQ) as required.
• Estimate man-hours for bidding cost estimation.
• Perform other duties and functions within its competencies, as required to achieve BDF set objectives and KPI.

Please send resume to

                                              CChadavipoo @ fircroft.com (อีเมล์ติดกันหมด)

Fircroft Thailand.

22nd Floor, 2202 Pacific Place II Building, 142

Sukhumvit Road, Bangkok,, Thailand 10110

02 653 2947 Ext 136

(RMS 219699)

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  7 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล
 • สถานที่ทำงาน:
  ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Fircroft (Thailand) Limited
https://www.fircroft.com/th
Fircroft is one of the world's leading technical recruitment agencies, with a turnover of USD 1.5 billion (2013). With network of offices and joint operations supporting over 66 countries worldwide, Fircroft has global contracts with the world’s largest energy companies and some of the world's leading engineering companies. Fircroft has been placing people in specialist technical industries for over 44 years, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. We currently have over 8,000 contractors placed in roles around the world and, as well as contractor recruitment, we also fill permanent job vacancies across our key sectors; Oil & Gas, Automotive, Power & Energy, Mining & Minerals and Engineering. Our success and reputation hinges on our people-centred approach. By ensuring our own people are focused, committed and approachable, we make sure the recruitment process is both seamless and enjoyable. When it comes to finding people the right job - we’re the right people for the job.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที