งาน ครู 202 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-100143
English Teachers/ครูสอนภาษาอังกฤษ

Requirements:  

 • Bachelor’s Degree in the subject the candidate will be teaching
 • More than two years teaching experience
 • Age range between 23 and 35
 • Have a good teaching mentality and be flexible for students of varying capabilities
 • Full-time only 

Package: 

 • Highly competitive salary (start at 25,000-28,000) plus incentive round up to 30,000-50,000 depends on working hours.

 • Benefits include bonus, social security, training, lunch, paid leave and annual trip

Location: Situated in the heart of the education zone ‘Phaya Thai’ and conveniently accessible via BTS Phaya Thai Station, Exit CP Tower 3 

Phone: 0-2644-6006

 House of Griffin Co., Ltd.

34 CP Tower 3, Tower B, 2nd Floor, B303-304,     
Payathai Road, Thungpayathai, Rajthevi,         
Bangkok 10400


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน:
  พญาไท, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿30,000 - ฿35,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ

House of Griffin Co., Ltd.
House of Griffin  House of Griffin is committed to providing the highest quality education to enable and empower our students to seek academic achievement. A fundamental goal of House of Griffin is to help students learn and thrive to the best of their abilities. Knowledge and a sense of enjoyment are necessary components of a good learning environment. With outstanding and experienced tutors, House of Griffin offers a customized high standard learning experience of exceptional quality designed for students aiming to pursue their dream of attending international programs. The school is well positioned as an alternative pathway to higher education and meets the standard of GED, IGCSE, SAT I & II, IELTS, TOEFL MUIC & MUIDS, CUAAT and other university preparation courses.   Currently, we are seeking a hardworking and enthusiastic teaching professional with excellent subject knowledge to join our team. The applicants will be a motivated individual with a keen interest in encouraging and inspiring students to love learning and excel in their chosen subject area.    
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที