งาน ครู 29 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-248528
Part-time Tutor in English,Chem,Physics,Bio,Econ,Psychology,Math,Science,Business (Thai Nationality)

We are hiring part-time/full-time tutor to join our team !

Responsibilities:

Teach an International student specialise in British national curriculum including GCSE, IGCSE, GCE A- level, MYP and IB for students enrolling in year 9 to year 13 (grade 8 to grade 12) through one-to-one teaching.

Requirements:

 • Thai nationality
 • Not over 32 years old
 • At least Bachelor’s Degree of any related field (for example, hold a Bachelor's degree in English for English Tutor and Bachelor's degree in Chemistry for Chemistry Tutor)
 • Excellent in English usage skills.
 • Punctual and Responsible
 • Flexible working hours (work at least 10 hours a week)

Positions:

 •     Math Tutor (for primary, secondary and high school)
 •     Chemistry Tutor (for secondary and high school)
 •     Physics Tutor (for secondary and high school)
 •     Biology Tutor (for secondary and high school)
 •     Economics Tutor (for secondary and high school)
 •     English/Literature Tutor  (for secondary and high school)
 •     Fine Art Tutor (for primary, secondary and high school)
 •     Thai as First Language Tutor (for primary school)
 •     Computer Science and ICT (for secondary and high school)

__________________________________

If you are interested, please select only one position related to your degree(s) and e-mail us your resume,

transcript, English proficiency test score and other documents by clicking on "Apply Now/สมัครงาน" button. We do not accept walk-in application.

** We will contact you back within seven days, if your qualifications meet our requirements and we receive a complete pack of your documents (at least three documents including CV/Resume, Transcript(s) ,and any English proficiency test score(please kindly tell us if you don't have one). **

Click Here for More Detail on Teacher Recruitment Process

Click Here to Meet Our Team

Prompt International Institute

Ekamai Branch : Room A202 2nd Floor, The Park Lane Bangkok Community Mall, Soi

Sukhumvit 63 (Ekamai), 10-minute walk from BTS Ekkamai

Tel : 02-382-0134

Asoke Branch : Room 25-04A 25th Floor, Times Square Building, Between Soi Sukhumvit 12-14, connected to BTS Asoke by a skywalk

Tel : 02-254-5324

Contact us:

 • Prompt International Institute is located on 2nd floor of The Park Lane Community Mall, about 200 meters from BTS Ekamai station (Ekamai Branch)
 • Telephone : 02-382-0134 (Tuesday-Thursday and weekends)
 • Website : https://www.promptschool.com
 • Facebook : www.facebook.com/PromptSchool  

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

Prompt Education Consultant Co., Ltd.
Prompt International Institute offers academic tutorials within the international curriculum taught in international schools in Thailand and overseas, especially UK. We specialize in British national curriculum including GCSE, IGCSE, GCE A- level and IB for students enrolling in year 9 to year 13, all of which are taught by a team of highly-experienced teachers. As different learners prefer different styles and approaches in studying, we prioritize individual needs through one-to-one teaching where teachers and students of matched characters work alongside in a productive and comfortable learning environment. In addition to the tutorials, we provide a complete educational consultation, from assisting students to explore their academic potentials and preferences, analyzing their personalities in relation to their career prospects, scheduling tutorial classes, planning their long-term education and acquiring key information about foreign leading universities. We stress on cooperation among teachers, students, and parents to offer and extend a variety of academic directions with efficiency and integrity. We believe that true success only stems from love and skillfulness in one’s profession and can only derive from a gradual cultivation of self-understanding, self-esteem, divergent thinking and originality. It is our aim to enhance these qualities in our students.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที