Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
17 February 2020
Job ID: CM-2368
Healthcare Specialist/เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์

เรากำลังมองหา เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ (Healthcare Specialist)

เข้ามาร่วมทีม Smile Migraine โดยมีหน้าที่งานดังนี้

 • พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยไมเกรน
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการสำหรับผู้ป่วยโรคไมเกรน
 • ติดต่อ ประสานงาน เครือข่ายทางวิชาการและด้านธุรกิจ
 • ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม (Innovation) สำหรับผู้ป่วยโรคไมเกรน
 • นำความคิด ไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาการให้บริการ health innovation

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ( พยาบาล เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข ฯ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากเคยมีประสบการณ์ทำงาน/ทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การแพทย์และสุขภาพ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ชอบทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ innovative idea และติดต่อประสานงานเป็นเลิศ
 • มีความ active ชอบหาประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยี ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเป็นทีมได้ดี สื่อสารภายในทีมเป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้ computer และ social media ได้เป็นอย่างดี
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • บุคคลิกภาพดี มีไหวพริบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมุ่งมั่นและรักงานบริการ
 • ทำงานภายใต้เวลาที่จำกัดและแรงกดดันได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 18,000-25,000 แล้วแต่ประสบการณ์และวุฒิการศึกษา
 • วันเวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์  10.00 - 18.00 น. (เวลาเข้างาน สามารถยืดหยุ่นได้)
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง
 • แต่งตัวไปรเวทมาทำงานได้
Apply Now

Job Details:

บริษัท สไมล์ ไมเกรน จำกัด
Is this your company? Claim it now!