งาน อื่นๆ 660 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-166480
Electrical Technician (Maintenance)/ช่างไฟฟ้า

Location: 3M Ladkrabang Plant

Job Responsibilities:

 • Maintain and repair machines as planned and correct unplanned machine breakdown. Try to recovery production as soon.
 • Be shift maintenance team leader. Can prioritize works.
 • Can monitor PLC program and troubleshooting for PLC failure
 • Inspect machine and record energy meters daily
 • Record machine repairing events in log book and handover to another shift team
 • Escort contractor for machine installation or repairing to assure they work safely

Job Qualifications:

 • High Vocational or Bachelor in Electrical, Electronics or other
 • Knowledge for electrical control and instrument for industrial machine
 • Knowledge for PLC programming is preferred
 • At least 3 years experienced for machine maintenance
 • Problem solving and idea initiative for work improvement
 • Safety awareness
 • Computer skills - MS Office, Autocad

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน 3เอ็ม ลาดกระบัง

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์ผลิตให้เดินอย่างมีประสิทธิผล และมีปัญหาเครื่องจักรหยุดน้อยที่สุด เป็นหัวหน้าช่างในทีมช่างกะ โดยเฉพาะระบบควบคุมอัตโนมัติ และเครื่องมือวัดของไลน์การผลิตต่อเนื่อง

Job Responsibilities:

 • ทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน และแก้ปัญหาเครื่องจักรฉุกเฉินให้กลับมาเดินเครื่องได้ใหม่โดยเร็ว
 • เป็นหัวหน้าในทีมช่างกะ มีทักษะในการจัดการงานตามลำดับความสำคัญ
 • มีความรู้ด้านโปรแกรม PLC และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ PLC
 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และจดบันทึกการใช้พลังงานต่างๆประจำวัน
 • ทำรายงานการแก้ไขปัญหาเครื่องจักร และส่งต่องานระหว่างกะ
 • ดูแลผู้รับเหมาที่เข้ามาติดตั้งหรือซ่อมเครื่องให้ทำงานอย่างปลอดภัย

Job Qualifications:

 • ปวส.หรือปริญญาตรีไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุม และเครื่องมือวัดของเครื่องจักร
 • หากมีความรู้ด้าน PLC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน
 • ให้ความสำคัญด้านการทำงานอย่างปลอดภัย
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office, AutoCAD

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

3M is a 30 billion global diversified technology company with leading position in Consumer and Office Markets; Display and Graphics Markets; Electronics and Telecommunications Markets; Safety, Security and Protection Services Markets; Health Care Markets; Industrial and Transportation Markets. For more than 100 years, and 50 years operation in Thailand, we've created innovative technologies and products that meet real customer’s needs all by bringing out the best in our employees. As an equal opportunity employer, 3M have the culture, values, opportunities and challenging work that makes your job a career. If you have a "can-do" attitude with the following academic qualification, come catch the spirit of innovation at 3M.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที