งาน อีคอมเมิร์ซ 264 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-179020
Assistant Vice President - Organizational Management & Process Improvement

Welcome to "Allianz Home for Those Who Dare" the place with international, openness, flexibility environment.  Work location is BTS Chitlom.

Job Summary

Be responsible in overall OM in driving productivity, handling performance management & quality management and work with other departments in L&H Operations to define and manage SLAs, improve the business process and provides the performance reports to the relevant parties with accuracy and in timely manner. 

Key Responsibilities

1)     Quality and Performance Management

 • Perform and handle the process of performance management & quality management for Operations Division
 • Define and manage quality standard, SLAs and productivity for departments in Operations
 • Design and provide the templates and tools in tracking and monitoring information regarding to Operations performance and capability
 • Provide Operations’ KPIs & AZAP Dashboard
 • Track and monitor to perform analysis on Operations performance and productivity against the KPIs targets
 • Identify the problems/ issues, and work together with the relevant parties in order to define the root causes and provide the suggestions for improvement
 • Prepare the performance reports to management team, AZAP and other relevant parties with accuracy and in timely manner

2)     Budgeting & strategic Planning Support SVP of OM and collaborate with other department in Ops/IT on

 • Ops/IT SD and PD
 • TIE initiatives
 • Budget and Monitor expenses in Operations
 • One Allianz / Thailand Franchise initiatives

3)     Organizational Architecture and Business Process Management, Capacity and workload

 • Management and project management
 • Have the overall responsibility for process improvement/ Robotics process automation
 • Lead and manage team in planning and implementing Operations roadmap to ensure the operational excellence (OPEX)
 • Design and develop framework toward the end state of operation process
 • Handle Resource Planning and Capacity Management for Operations
 • Provide guidance and advice to team in planning, managing and implementing the projects
 • Control and monitor to ensure that all projects are completed in timely manner and within the budget

Required experience and skill:  

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Risk Management, Computer Science, Management Information System or related field
 • Minimum 8 -10 years’ experience in Project Management, Insurance Operations, Process Improvement, Business Analysis, Business Transformation
 • Performance measurement and management
 • Business solutions development
 • Insurance business knowledge
 • Fluent in English communication and interpersonal skills

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited
https://careers.allianz.com/en_EN.html
Dare TO. We're With You   Allianz Ayudhya Assurance Pcl. Allianz Ayudhya was first established in the Kingdom of Thailand in 1951 and has now grown to become one of Thailand's leading life insurance companies with the Allianz Group as its principal shareholder. Firmly committed to provide security to every Thai family we promise to provide excellent products and services to our customers through all of life's most important moment. All the above means Allianz Ayudhya is a life insurance that offers security, strength and reliability; while our sixty plus years of business has given us unparalleled skills and experience in response and understanding the needs of our Thai customers. Allianz Ayudhya will provide securities and protect all Thai families. Since the early 1950s Allianz Ayudhya has been following the mission   For more job vacancies, Please visit our website : https://www.azay.co.th/th/contact-us/career/ 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที