งาน ประกันภัย 190 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-192612
Wealth Advisor

Duties and responsibilities :

 • Build relationships and maintain existing customers under the responsibility, as well as increasing business production to reach the Company’s targets.
 • Can approach new customers targeted by the Company.
 • Present investment products to customers who use the services / meet at the Company including providing off-site services to customers.
 • Provide beneficial information given by customers or other information deemed useful to develop the Company and to provide services to customers.Analyze data and needs including customers’ suggestions in order to provide appropriate investment products and services.
 • Follow investment situations and personal factors of the customers under the responsibility in order to give appropriate investment advice. 
 • Frequently inform investment news and situations to customers.
 • Cooperate with both related internal and external departments to be able to give information, monitor the investment and provide the most effective services to customers.
 • Solve problems and customers’ complaints.
 • Join booths, seminars and marketing events of Wealth Management Department and of the Company.

Qualifications:

 • Bachelor's Degree - Master’s Degree in Marketing, Economics, Accounting, Finance or in related fields 
 • Experience in working as a marketing officer, sales officer, investment advisor, and customer public relations officer, or in a field related with financial institutes or a company operating marketing business and investment, or other related businesses.
 • Posses IC License and Insurance License are the must.
 • Good command of MS Office and English comprehensive.

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to:

Talent Acquisition Team, Human Resources Department(Head Office)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited 

250 Ratchadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10310  
Tel. 0-2274-9400 ext. 6180

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
https://www.muangthai.co.th/en/
URGENTLY REQUIRED !!! Muang Thai Life Assurance Public Company Limited is the first life insurance company to be granted Royal Patronage of H.M. The King to bear on its masthead the Royal Garuda. We are also the first life insurance company with the International Standard Certification, ISO 9001:2000. The operation of the company has expanded successfully countrywide by the operation of more than 100 branches under the visionary management of Mr. Photipong Lamsam, the Chairman, Mr. Poomchai Lamsam, the Chief Executive Officer, and Mr. Sara Lamsam, the President, with its current headquarter at 250 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310. The company will continue to develop our operation, human resource and customer service to further strengthen our position as a leading and financially sound insurance company. We also adhere to the good corporate governance in all aspects of the company’s development and wear proudly our slogan of "The Company for Forward Thinking People"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที