งาน บริการเฉพาะทาง 520 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-153653
System Analyst - Programmer / นักวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม (SA)/วิเคราะห์ออกแบบระบบ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ประสานงานโครงการ (Project Coordination) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ IT, Website และการ Design ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและวัตถุประสงค์โครงการ
 • วิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรมควบคุมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
 • รวบรวมและประสานงานในการขอข้อมูลดิบที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ ทั้งในองค์กรและลูกค้า พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่และความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาเป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ(SA) 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Visio , PHP 
 • มีความสามารถด้านกระประสานงานและการสื่อสาร
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 ซอยอุดมสุข 41

ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร 10260


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ

United Analyst & Engineering Consultant Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที