งาน บริการเฉพาะทาง 426 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: RY-11239
Translator (Thai-Japanese)

【Job description】

 • Oral and document translation (Thai - Japanese) about various company jobs
 • Other back office operations (General Affairs, Human Resources, Legal work affairs, Public Relations, etc.)
 • Key objectives: Setting up the commercial manufacturing plant and stabilize the production 

【Job experience】

 • More than 5 years of experience in translator

【Basic qualification】

 • A sense of engagement and responsibility towards Spiber’s projects
 • The ability to commit to the team's mission over individual interests   
 • The capacity for flexibility in the pursuit of maximizing the team’s performance; willingness to step outside individual areas of specialization 
 • An appreciation for new experiences and challenges
 • A person who can deliver our company culture and the right image together 
 • Ability to work under pressure and in a reactive environment with constant change

【Requirements】

 • Minimum 5 years of experience in Japanese translator
 • Submit your resume in both Japanese and English
 • Own car driving license (No car service nor bus service)

【Language skills】

 • Thai: native level
 • Japanese: business conversational level (JLPT: N1)
 • English: good communication (TOEIC test score: Over 600)

【Preferred experience/ skills】  

 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Have experience in Japanese company

【Number of position】

 • 1 position 

【Location】

 • Eastern Seaboard Industrial Estate in Rayong, Thailand

【Start date】 

 • Around June 2020

【Salary system】

 • Salary: Approximate range  50,000-100,000 baht/month (No bonuses nor allowances)
 • Our company uses a self-​declaration salary system, in which applicants decide their own salary and the salary is disclosed to all company members (We publish way of thinking about salary at Spiber HP(https://www.spiber.jp/en/join/) ).

【Overtime pay】

 • Provided

【Probation period】

 • 119 days

【Work hours】

 • 8 hours per day, 40 hours per week

【Holidays】

 • 2 days off per week

【Paid vacation】

 • 12 days per year

【Social insurance】

 • Standard social insurance including unemployment insurance, worker’s accident insurance, health insurance, and pension

【Employee benefits】

 • Employee cafeteria (after the construction of the plant is completed)

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Spiber (Thailand) Ltd.
   Spiber is a Japanese biotech startup that designs structural protein materials from the molecular level, and inexpensively mass produces those materials through a microbial fermentation process. Currently, the biotech industry is mainly centered around the production of enzymes, ethanol, food products, medicines, biofuels, and the like. Bioplastics such as PLA and PHA have also been developed, which resemble petroleum-derived polymers in the sense that they require polymerization by means of a chemical process. Spiber has developed a platform technology to create a new class of biomaterials based on proteins, which are tailor-made at the molecular level to suit users’ specific needs for characteristics such as strength, elasticity, biocompatibility and so on. The range of properties that proteins can express are far broader than those of petrochemical polymers and bioplastics, by simply changing the genes that provide the code for each target protein. Spiber’s industrial material platform is forging a path to a new sector of biomaterials for a plethora of applications, including lighter, higher performance automotive or aerospace parts, apparel, implantable medical devices, and more. Spiber learns the requirements of end application manufacturers through strategic partnerships, designs suitable proteins from the molecular level, produces them through fermentation, then processes them into various forms such as fibers, resins, films, gels, sponges, and more, as needed for the end application.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที