งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B 348 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148793
Guest Relation Officer [Japanese Speaking] สาขาอโศก/ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าภาษาญี่ปุ่น

Job Qualifications:

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ไม่จำกัดเพศ
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี
- มารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือล้น
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามีความริเริ่มสร้างสรรค์

 

Job Details:

1. ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
2. จัดเตรียมและตรวจสอบห้องพักสำหรับลูกค้าสำคัญ
3. ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
4. ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
5. บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
6. บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
7. ดูแลการให้บริการ สำหรับลูกค้าในโอกาสพิเศษต่างๆ
8. มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ปฏิบัติงาน ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 อโศก


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

LH Mall & Hotel Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที