งาน จัดซื้อ 394 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148251
Oversea Purchasing Officer (Sathorn)
Job Description:
 • Sourcing new products and finding alternative suppliers upon request.
 • Comparing and conducting negotiations to achieve competitive prices, lead-times, and payment terms.
 • Working closely with suppliers to ensure the quality of supply conforms to requirements.
 • Issuing purchase orders and following up on shipment schedules and deliveries.
 • Coordinating with suppliers, forwarders, and shipping agent regarding imports.
 • Monitoring and following up on claim issues.
 • Performing various other assignments as requested by the Supervisor.
Qualifications:
 • Male/female.
 • A minimum of 2 years in an overseas purchasing role.
 • Experience in packaging is preferable.
 • Good English communication skills (a must).
 • Able to use We link programs will be an advantage. 

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที