งาน งานอื่นๆ 3,868 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 มกราคม 2563
รหัสงาน: SP-12014
NPI QA Engineer

Qualification :

 • Male/Female not over 35 years old
 • Bachelor degree  in Industry Engineering, Electrical Engineering, Science in Physic, Mathematics, stats of related field.
 • Min 3 years in New Product Instruction team. (Electronic)
 • Can use the basic measurement device
 • Abilities in statistical techniques and Knowledge ISO 9001

Job responsibility:

 • Control the inspection and testing activities of documents and products to ensure that new products and design updates are conform with customer requirements and AMW capability
 • before submitting report for internal or external approval.
 • Contribute to business indicator achievement until pre-series product phase, including product and process design update.
 • Insure feasibility Studies are performed in consideration of every quality return of experience.
 • Create and update with department concerned any Process FMEA and control plan necessary.
 • Ensure that quality record obtain accurate data.
 • Interact with relevant section concerned to obtain conform documentation for product approval (COC, laboratory reports,…)
 • Gather necessary documents and reports in order to complete new product approval report (such as PPAP) as per customer request.
 • Conduct the inspection and testing of product in conformance with customer and internal requirements (including applicable standards requirements).
 • Interact with relevant section concerned to solve product and process design quality issues encounter.
 • Open customer sample NCR to record and follow each case of sample rejected by customer until problem is solved, prevented on every similar case and efficiency is verified.
 • Follow any returned or recalled product sample from customer.
 • Control and update the documentation include quality record in accordance with system requirements.
 • Carry out activities as command level informed.

Salary: 35K- 40K (Negotiable)

AMW offers an attractive package benefits that includes a Competitive basic salary, yearly Bonus upon performance of the company, life Insurance and very friendly Environmental work. AMW provide many public holidays per year on top of annual vacation. Please submit application with completed resume one recent photo, expect salary and contact telephone number by letter or E-mail to the address below :

Application: e-mail, letter, walk –in Human Resources Department [Application]
Asia Magnetic Winding Co., Ltd.
999 Moo 7 Bangplee Yai, Bangplee, Samutprakarn 10540

รายละเอียดงาน:

Asia Magnetic Winding Co., Ltd.
http://www.amwgroup.com/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที