งาน Transportation 16 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-237901
Business Development Manager - Warehousing/ Transportation Services

Industry:  Logistics Service Provider

Basic Salary Range: 90K

Job Description:

 • Prepare for business development proposals.
 • Lead the BD & Sales team for Logistics Bidding
 • Set the quarterly and yearly target for the team
 • Explore and Study the business opportunities within the Country / or outside Thailand
 • Increase clients base every year
 • Draft and review the contracts
 • Negotiate with the Clients when it is needed

Qualification:

 • Male or Female
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing / Logistics Management/ Supply Chain Management and other related fields
 • Minimum of 5-10 years ‘experience in Logistics/ Supply Chain Management
 • Good people skill management
 • Excellent negotiation skill
 • Good command of English  

Interested candidates are invited to submit your resume, current and expected salary with contact details via "Apply Now"

Please visit our website : www.bbtalents.com

More information, please call Khun Kantinun at 02-911-1980


รายละเอียดงาน:

BB Talents Recruitment Co., Ltd.
http://www.bbtalents.com/
All talents are assets.  To become a company’s greatest asset, the right talent must be matched with the right job. At BB Talents, our passion and commitment to bring you the best match is our greatest asset.  With strategic alliance across Thailand and Singapore, we are your partner for growth and progress.   Our mission is to assist client companies in their respective industries to match the right talent for the client organizations.  However, the right talent for one company may differ in many different ways as some multi-national companies in most cases, need talent who possess good skills and knowledge in the job description with international exposure.  In comparison, local client companies might prefer not only those who have good knowledge background in the job description but require talent who can adapt well within the organization.  In summary, such client companies can be rest assured that they could certainly leave such burden to us who has the innovation and ability to find the right talent for them.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที