งาน ธุรการขาย ใน ประเทศไทย 165 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205228
เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารสินค้าคงคลังและตรวจสอบสินค้าคงคลัง
 • บันทึกการรับเข้า การจัด - จ่ายสินค้า
 • การตรวจสอบการส่งมอบและสรุปรายการสินค้า
 • ติดตามระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมตามเป้าหมาย
 • จัดวางและจัดเก็บสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกระบวนการดูแลเก็บรักษาสินค้าให้ตรงตามมาตราฐานและกระบวนการที่กำหนดไว้
 • ประสานงานในการยืม และการแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับหน่วยงานตามคำร้องขอ
 •  

   

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 25-30
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานคลังสินค้าเครื่องมือช่าง 3 - 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าในระบบคลังสินค้า
  • มีความรู้ความเข้าใจอะไหล์, เครื่องมือช่าง
  • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม และทนรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

  Premier Business Inter Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที