กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: CH-15618
Sales & Marketing Officer - Work at Sriracha (URGENT)

Sales & Marketing Officer (URGENT)

Job Description:

 

 • To be in charge of all sales process & documentation (Issuing PO, quotation, follow up shipments, customs clearance, making delivery, collect payment, handling claim & complaint, etc.)
 • To achieve sales target for each designated time period
 • To maintain good business with current customers, as well as developing new business
 • To prepare report regarding sales such as statistics & sales summary, cost analysis 
 • Other jobs as assigned

Qualifications:

 • Bachelor's degree in any field
 • Basic English communication
 • Analytical & logical thinking skills are required
 • Good negotiation skill
 • Proficient at using Microsoft Office, especially Microsoft Excel
 • Able to work under pressure
 • 2-3 years of experience in any industry
 • Responsible, patient, honest, punctual

Welfare:

 • Transportation Allowance
 • Provident Fund
 • Life & health insurance
 • Dental insurance
 • Working day on Monday-Friday
 • Others welfare and attractive benefits

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SeAH Global (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที