งาน ช่างเทคนิค 104 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

01 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: SP-14448
ENGINEER TECHNICIAN

Qualifications :-

  • Diploma/High Vocational Certificate (Dip./High Voc. Cert.).
  • At Least 2 years Experience in Technical. Function in Electronic Components Manufacturing Industry.
  • Fair command both spoken and written English.
  • Strong leadership, good interpersonal skills and problem solving skills.
  • Wage 450 per day

For interested person, please apply by sending your application letter, complete resume, recent photo, present and expected salary to: Apply Now.

Flux International Ltd.

BLK C 5, 41/27 Bangna-Trad KM.16.5
Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn, 10540 Thailand
Phone: +662 (02) 337-0201 Fax: +662 (02) 337-0187

Website : www.flux-int.com


รายละเอียดงาน:

Flux International Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที