งาน งานจัดซื้ออุตสาหกรรม 316 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-179571
Process Engineer

Location: Ladkrabang Plant

Job Responsibilities: 

 • Create BOM and unit cost of product
 • Control BOM usage and productivity in system and actual production
 • Understand unit cost structure, unit cost analysis and improvement project cost benefit
 • NPI Qualification, Experiment DOE, Ensure the capability and quality of the new machine, process and system improvement.
 • Develop, implement and maintain process standard, also verify its conformity.
 • Take an initiative on process, production procedure and system improvement.
 • Implement optimized operation concept for all manufacturing process.
 • Conduct the experiment, record the results and initiate the corrective and preventive action from the result of experiment.
 • Develop knowledge and understanding of technical information and effectively utilize it.
 • Develop communication and team work skill in all aspect through participation in appropriate activities.
 • Maintain awareness of current safety policies and procedure.  Strictly apply them to every assignment.
 • Optimizing Lean Six Sigma methodology and coordinating and aligning Kaizen promotion efforts across the site, reducing of non-value processes & production defects.

 

Job Qualifications:

 

 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or related.
 • 3-5 years of experience in manufacturing or production process or in automotive industry
 • Problem solving and idea initiative for work improvement
 • Safety awareness
 • Good command in English

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

3M is a 30 billion global diversified technology company with leading position in Consumer and Office Markets; Display and Graphics Markets; Electronics and Telecommunications Markets; Safety, Security and Protection Services Markets; Health Care Markets; Industrial and Transportation Markets. For more than 100 years, and 50 years operation in Thailand, we've created innovative technologies and products that meet real customer’s needs all by bringing out the best in our employees. As an equal opportunity employer, 3M have the culture, values, opportunities and challenging work that makes your job a career. If you have a "can-do" attitude with the following academic qualification, come catch the spirit of innovation at 3M.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที