งาน วิศวกรพลังงาน ใน ประเทศไทย 245 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-89815
Energy Engineer 1 Positions/วิศวกรพลังงาน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :   

 • ปริญญาตรี-โท  ด้านวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี 
 • มีความสนใจด้านการพัฒนาโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ ทั้งภาครัฐ-เอกชน
 • มีความสนใจงานด้านการจัดการพลังงาน และ ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถจัดทำแบบทางด้านเครื่องกล/ประเมินราคาด้านการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน - การจัดการพลังงาน ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพพลังงาน หรือ ด้านพลังงานทดแทน - ออกแบบ ควบคุมงาน จัดทำรายงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
Ensol Co., Ltd. 125 The Pann Building, 7th Floor,Khlong Lam Chiak Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10230
Tel: 02-943-9633-35 # 1700
Website: www.ensol.co.th

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Ensol Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที