กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

26 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SAR-1425
Senior Procurement Manager

Role and Responsibility:-

 • Understand and Envision Supply Market Situation with Impact Kohler Business and incorporate purchasing direction/organization according to supply market knowledge to capture best benefits for Kohler business.

 • Influence/Ensure team to ensure alignment of team and individual performance expectation to Kohler Business Objective.
 • Influence/Ensure Employee competency development to match with their performance expectation as well as prepare for future growth.
 • Seek an deployment opportunity for high potential associates to enhance Kohler’s competitive advantages and support associates ‘engagement and growth.
 • Coaches and encourages team member to develop an insight (detail understandings) of the key suppliers, products and services. Shares supplier and market information with internal customers.
 • Influence and Develop new supply opportunities by Incorporating supplier market information and internal customer needs.
 • Coaches others to utilize the capabilities of a supplier base to extract maximum, long-term value, resolve issues.
 • Helps team member to the development and application of a procurement strategy consistent with long-term business objectives.
 • Develops and implements advanced methods to evaluate supplier proposal and improve the selection process.
 • Review Make Suggest and/or approve request for proposal/quotation, supplier selection and contract agreement.
 • Influence provide suggestion on supplier performance measurement system to evaluate and improve supplier performance then work with internal customers and related function to improve or develop supplier to meet with company expectation.
 • Influences and assist internal customers and related function to implement the supply strategy that reduce cost for the company.
 • Initiate or share idea to resolve conflict (internal and external) to maximize value of supply.
 • Introduce products or services that will reduce cost by seeking and encouraging changes and/or solving internal conflicts.
 • Influence/convince internal customer and related functions to develop purchase specifications that reduce cost.
 • Influences internals customers and related function to develop realistic requirements based on knowledge of the supply market and supplier capabilities.
 • Advise internal customers and related function on how to apply commercial market information and create leverage during the negotiation process.
 • Ensure cross-functional and cross-business documentation, approval and communication of commercial terms and conditions as agreed upon during negotiation.
 • Lead negotiation for company during major negotiation sessions.
 • Ensure team members insight understanding of the use of contract language and technology and the importance of implementing acceptable contract terms and conditions.
 • Directs the implementation of viable, commercial contracts in association with purchasing, internal clients, related function and the Commercial Law group.
 • Ensure understanding of purchasing team member on basic supply chain principles and company supply chain systems and processes.
 • Influence and co-operate with supply chain managers and logistics functions to optimize costs associated with transportation, distribution channels and inventory.
 • Gains business and functional support and sets priority for enhancements to the procurement systems. 
 • Ensure/Influence Development of possible interface between the supplier’s transaction systems company system to increase transaction efficiency.
 • Influences business to select the most cost effective procurement process.
 • Ensure others on complying with the Purchasing Policies and Procedures.

Qualifications:-

 • Bachelor or Master Degree in Engineering is preferred, Material, Business or Logistics.
 • Over 10 years of working experiences in procurement field, minimum 5 years of experiences in managerial position.
 • Computerized procurement system, SAP is preferred
 • Well understanding on production process, some experience in production/material planning would be advantaged.
 • Work well under pressure and good time management
 • Good command of English and Computer literacy

 

 

All applications will be treated strictly confidential

  We offer attractive remuneration packages and extensive career opportunities and training

 to the successful candidates. If you are interested apply via APPLY NOW

  Or please send your detailed resume in English indicating position and expected salary with a recent photograph to:

 Recruitment-Human Resource

                             Kohler (Thailand) Public Company Limited

 16th Floor, Jasmine City, 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Rd., Bangkok 10110

 We thank all applicants for their interest; however, only those selected for an interview will be contacted.

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  15 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  สระบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Kohler (Thailand) Public Company Limited
Throughout our over 140-year of history Kohler Co. has remained true to our founding vision of defining the frontiers of ideas, craftsmanship and technology. Throughout the years we have led the way in product design with a commitment to quality over a broad range of price points. Kohler (Thailand) Public Company Limited, which manufactures and distributes Kohler, Karat, and Englefield branded products. We are seeking for dynamic, strong leaders, and team players who are looking for a place that they can explore all of their competencies and grow up for being number one together in the following positions.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที