กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 มกราคม 2563
รหัสงาน: SAR-1539
Store Officer

Job Description  :

 • ควบคุมดูแลคลังสินค้า (Warehouse) ตรวจนับสินค้า รับ-จ่าย-จัดเก็บ ตามระบบ FIFO
 • ตรวจสอบงานสต๊อกวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป , Spare part และงานคลังสินค้าทั่วไป
 • คำนวณปริมาณการใช้  การจัดการวัสดุคงคลัง  ติดตามขั้นตอนการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
 • ดูแลและจัดระเบียบ ควบคุมมาตรฐานคลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่  ตรวจสอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดุแลระบบการจัดทำเอกสารรายงาน บันทึกข้อมูล เช่น Stock Control , PR , PO และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลการตรวจนับสินค้าในคลังสินค้าตามกำหนดเวลา 
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับเหมาในคลังสินค้า

Job Specification  :

 • ปริญญาตรี สาขา Logistics & Supply Chain , บริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย  ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • สื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น  บุคลิกภาพคล่องแคล่ว  แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี

If you meet the requirements, please submit a detailed resume, stating current and expected salary, photo and academic results to :

Human Resources Department

CROWN Bevcan and Closures (Thailand) Co. Ltd.

47/3 Moo 14, Nong Khae Industrial Estate,

Tambol Kok Yae, Amphur Nong Khae, Saraburi 18230

Tel: 036-374351-8


รายละเอียดงาน:

CROWN TCP BEVERAGE CANS COMPANY LIMITED
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที