กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
03 กันยายน 2562
รหัสงาน: SAR-1219
งานด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) (สำนักงานธุรกิจสระบุรี)/AVP-Senior Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

              วงเงินสินเชื่อรวมมากกว่า 20 – 100 ล้านบาท (Size M) :

 • กำหนดแผนการตลาดของสำนักงานธุรกิจขนาดกลางในลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อรวมมากกว่า 20 – 100 ล้านบาท (Size M)
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมของธนาคาร เพื่อเพิ่มการใช้วงเงินสินเชื่อการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ พร้อมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่จากการดําเนินงานด้านการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ
 • ทบทวนและวิเคราะห์ Portfolio อย่างสม่ำเสมอ และวางแผนการติดตามและออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
 • ให้คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานให้กับ AE และ AO
 • แสวงหากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อลดจํานวนหนี้เสีย
 • บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้เครื่องมือตามที่ธนาคารกําหนด และตอบข้อซักถามหรือประเด็นต่างๆร่วมกับผู้ทําหน้าที่ อนุมัตสินเชื่อใน SME Loan Factory

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-345-1863 (คุณปิยะฉัตร)


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  สระบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

KrungThai Bank PCL
https://www.ktb.co.th/
ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที