งาน บริการเฉพาะทาง ใน เชียงราย 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: CR-466
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและนอกโครงการ
 • อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • ให้คำปรึกษา วินิจฉัยและตีความกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิ
 • จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาทีเกียวข้อง
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถให้คำปรึกษาด้านกฏหมายได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และทักษะการทำ presentation ในระดับดีมาก
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆได้
 • สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์

To apply, please send your CV and cover letter to: Apply Now Please specify in the subject as “Application for (position)”.


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการสังคม
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงราย, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage
Mae Fah Luang Foundation be an institution that carries on the vision of H.R.H. Princess Srinagarindra Borom Raj Jonnani, the Princess Mother, in raising the level of living of people, in economy, education, healthcare, culture, and environment, so that they may provide for themselves a better quality of life that is continuous and sustainable, resulting in better national security. We are looking for assertive and dynamic person to join our current team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที