งาน ไอที ใน เชียงราย 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: CR-468
Programmer/วิศวกรคอมพิวเตอร์ / โปรแกรมเมอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับ ฐานข้อมูล (Database)
 • สร้างและดูแล Backend ของเว็บไซต์, Mobile site, Facebook และ Online Campaign
 • ดูแลรับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ภายในบริษัท
 • เขียนโปรแกรมระบบต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ ตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย และตาม Timeline ที่กำหนด
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้

คุณสมบัติ (รับทั้งเพศชายและหญิง อายุไม่จำกัด)

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้ภาษา PHP , MySQL และอื่น ๆ ตามระบบ
 • มีความรู้ ในการเขียนภาษา HTML & CSS เป็นอย่างดี
 • ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและสามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Setup windows Server และ Lan/Network เบื้องต้น
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทนและมีความคิดสร้างสรรค์

สวัสดิการ

 • ที่พักฟรี
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ 100 บาท
 • ค่าที่พัก 2,500+ (กรณีไม่พักในที่ ที่บริษัทจัดหาให้)
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน สามารถเลือกวันหยุดได้และสามารถสะสมวันหยุดได้ 4 วันต่อ 1 เดือน(สามารถทำงานที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายได้)
ส่งประวัติ ผลงาน และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : yu285yu

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

DIVISION CLOUD DEVELOPMENT
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที