กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: CR-430
Credit and Administrative Management Manager/ผู้จัดการส่วนธุรการและสินเชื่อ

ขอบเขตงานโดยสรุป ( Job Summary )

ดูแลรับผิดงานสินเชื่อ งานคลังสินค้า สำนักงาน


งานประจำวัน

1. อนุมัติ FW CN DN ทั้งสำนักงาน ประมาณวันละ 30-40 ใบ

2. อนุมัติ ขออนุมัติขาย ทั้งสำนักงาน ประมาณวันละ 30-40 ใบ

3. ขอเปิดลูกค้าใหม่ ของสำนักงาน2-3 ราย/วัน (ผ่านระบบ Iservice )

4. จัดทำสรุปรายงานสินค้าคงเหลือคลังสำนักงาน

 

งานประจำสัปดาห์

1. สรุปรายงานสถานการณ์สินเชื่อทุกวันเสาร์

2. ตรวจนับสต็อกร่วมกับบัญชี 1 ครั้ง/สัปดาห์

3. ตรวจสรุปรุ่น ไก่เนื้อ รุ่น/สัปดาห์

ไก่ไข่ รุ่น/สัปดาห์

ไก่สาว รุ่น/สัปดาห์

สุกรขุน รุ่น/สัปดาห์

ปลาดุก รุ่น/สัปดาห์

ไก่เนื้อ รุ่น/สัปดาห์

4. ตรวจสอบค่าขนส่ง


งานประจำเดือน

1. จัดทำค่า Incentive สาขาเชียงราย รายไตรมาส

2. จัดทำค่า Commission Shop ประจำเดือน จำนวน 2 Shop/เดือน

3. ออกเยี่ยมสาขา 2 สาขา/เดือน Audit phone ลูกค้า

4. ออกหนังสือทวงหนี้ สำหรับลูกค้าที่ชำระล่าช้าเกิน 7 วัน ประมาณเดือน 2 ราย

5. จัดทำรายงานสินเชื่อรวมสำนักงานจัดส่งภายในสำนักงานทุกวันที่ 5 ของเดือน

6. จัดทำรายงานสินเชื่อรวมสำนักงานจัดส่งส่วนกลางทุกวันที่ 7 ของเดือน

7. ปิดภาษีขาย สาขาเชียงราย Shop LP1-2

8. สั่งทำบัตร Bill Payment Card สำนักงานเชียงราย 1 ครั้ง/เดือน

9. ตรวจสอบเอกสารใบเปิดลูกค้า เพื่อส่ง Data Center เปิดรหัสลูกค้า

 

งานประจำรายปี

1. ต่อสัญญาขนส่ง (สาขาเชียงราย)

2. ต่อสัญญาประกันภัยสินค้า (สำนักงานชียงราย)

3. จัดส่งเอกสารยืนยันหนี้ลูกค้า 2 ครั้ง/ปี (มิถุนายน ธันวาคม)

4. สรุปหนี้ส่งฟ้อง ตัดหนี้สูญ

 

คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน

การศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 ปี ทางด้าน บริหารสินเชื่อ

ประจำพื้นที่ : จังหวัดเชียงราย (สำนักงานเชียงราย)

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงราย, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Betagro Public Company Limited
http://www.betagro.com/intro

Betagro Group,Founded in 1967, Betagro Group established its business empire with the production and distribution of animal feed. The Group has grown substantially ever since: First, by establishing a livestock production facility in Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province, and then expanding further into the integrated agricultural sector with a complete production base in Lop Buri Province, which includes everything from manufacture and livestock farming to animal breeding, from producing pigs, broilers, layer chickens and breeders to manufacturing and distributing animal health products. The Group has also developed strategic collaborations with local farmers. Examples include price guarantee for broilers and layer chickens, contract farming for fattening swine, production and distribution of hygienic and fresh pork, chicken and eggs as well as manufacture of processed foods for domestic consumption and export to international markets. Today, apart from being positioned as a country leader in the fully integrated agro-industrial and food business sector, Betagro Group is widely recognised for its quality and safety standards. It has earned numerous accolades in product quality excellence and production standard certifications, locally and internationally, covering several areas from animal feed, livestock development, animal health products to premium quality food products for export and domestic consumption. All of these are designed to meet different needs of consumers under the concept of “Quality for Life”. The Two Core Businesses & One Support Unit are : Agro Businesses; Feed Business, Animal Health Business, Pet Business & Others  Food Businesses; Factory (Food & Meat Processing), Livestock (Swine, Poultry & Aqua), Regional Business, Sales & Marketing, Foreign Integration Business  Holding; Support & Technical Function, Restaurant & Deli, Hotel & Resort, Others

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที