งาน บริการเฉพาะทาง ใน ลำพูน 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: LP-556
SPC FACILITATOR

Qualifications

  • Bachelor's degree or equivalent in Science or Engineering.
  • Understanding of Statistic theory ,technique ,regression analysis,DOE,MSAetc.
  • 0-2 Years in related field.
  • Good command of English ,Computer literacy,Statistical software & control charts.

Keywords

  • Bachelor's degree in Statistic or Engineering
  • Understanding of Statistic Theory,DOE,MSA
  • Understanding in Regression Analysis,Good in Eng

รายละเอียดงาน:

Hana Microelectronics Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที