กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
23 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: LP-814
Customer Service Officer

Qualification

  • Bachelor degree in any field, but degree in English, Marketing, Business Administration or Science is preferred.
  • Minimum 2-5 year experience in Marketing, Sales, Production Control or Customer Service function in electronics manufacturing, dealing with customers, offering quotations, etc.
  • Able to effectively communicate in English
  • Able to work in LPN

CONTACT INFORMATION :

Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)
101/2 moo 4, Northern Region Industrial Estate, Ban Klang, Muang District,
Lamphun 51000


รายละเอียดงาน:

Hana Microelectronics Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที