งาน จัดซื้อ ใน ลำพูน 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: LP-435
OVERSEA BUYER

Qualification

  • Bachelor’s degree in any fields.
  • Minimum 2-3 year experience in sourcing/buying parts in electronics manufacturing firm(s), with ability to contact/negotiate with overseas vendors.
  • Good communication of English and PC literate
  • Able to work in Lamphun province

CONTACT INFORMATION :

Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)
101/2 moo 4, Northern Region Industrial Estate, Ban Klang, Muang District,
Lamphun 51000
Phone : (053) 581565 ext. 404
Fax : (053) 581574


รายละเอียดงาน:

Hana Microelectronics Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที