กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 มกราคม 2563
รหัสงาน: LP-642
Vendor Scheduler

Responsibility:

 • Review inventory of chemical and Factory supply, consumables needed from ERP & user requirement.
 • Daily monitoring purchase outstanding & track the status of any orders to get company SOTD.
 • Review purchase order claims and coordinate with suppliers and QA to achieve SNCR
 • Manage & confirm MRP process to master plan team
 • Monitor & coordinate with team for minimum stock, safety stock to support production unit on time delivery.
 • Monitor, checking freight in cost control with shipping, supply chain team through company KPI.
 • Coordinate the construction and action plan with Business Development to reduce material procurement, lead time follow by completion and action plan with Business Development.
 • Attends internal team development meetings to identify new product demands, schedules, and procurement needs. Forecasts requirements and orders products to meet sales demands.
 • Measuring and reporting the effectiveness of the department activities
 • Daily monitor, cooperate & communication with manufacturing team to manage right material, right cost and right delivery time.
 • Maintain & continuously improve purchase activities, performance through company KPI.
 • Taking care of cleaning, safety and neatness workplace
 • Emphasize the 5S discipline in daily working
 • Supports organization to achieve company targets Quality, Costs, Delivery, Service
 • Providing samples part and testing to manufacturing team in order to support customer Requirement
 • Key user to setup MRP process of electrical insert in ERP system
 • Manage efficiency procurement & logistic result all of Electrical insert part

Qualifications:

 • Completed education of not below bachelor’s degree of supply chain, business administration or any related fields.
 • Minimum 3 years’ experience  in purchasing process
 • Experience in ERP application, Microsoft office
 • Proactive behavior is required
 • Ability to work collaborative with individuals in the organization in a team environment.
 • Ability to work under pressure
 • Good English communication skills to enable efficient communication with foreign suppliers/customers.

Successful applicant will receive attractive salary, food, gasoline allowance, and many other fringe benefits. Please submit resume (English only) in PDF or Microsoft Word only,relevant documents, recent photograph and expected salary to:

Safran Cabin Lamphun LTD.

Northern Region Industrial Estate

68/2- Moo 4 Tambon Banklang, Amphur Muang, Lamphun 51000

Contact Person: Human Resources Department

Tel. +66 53 569 300 Fax. +66 53 582 128

www.zodiacaerospace.com


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องกล
 • สถานที่ทำงาน:
  ลำพูน, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Safran Cabin Lamphun Ltd.
Safran Cabin Lamphun LTD . ,  located in the Northern Region Industrial Estate of LAMPHUN is a manufacturing company of the SAFRAN Group in France. SAFRAN is a world leader in aeronautics equipment and systems for commercial, regional and business aircraft, as well as helicopters and space applications. Its main areas of expertise are comfort and conditions on board aircraft, onboard systems and safety, both in flight and on the ground. The Safran Cabin Lamphun site in LAMPHUN employs nearly 1,700 people, in 3 Business Units from the Zodiac Galleys & Equipment Segment: Aircatering Equipment Parts Making Operation Commercial Aircraft Inserts Operation At the Safran Cabin Lamphun Ltd., we manufacture a wide variety of aircraft catering equipment, built to the highest quality standards of the airline industry. As market leader we supply all airlines in the world with trolleys, food containers, drawers, Beverage makers, Coffee makers, Ovens, Trash compactors & Water boilers and other galley & electrical inserts. Safran Cabin Lamphun Ltd. places its teams at the heart of its business strategy by enhancing and developing a real team spirit and a pioneering, enterprising and open attitude to understand and anticipate market expectations, to react and innovate. To find out more about the SAFRAN Group: https://www.safran-group.com

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที