งาน การศึกษา วิชาการ ใน พิษณุโลก 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PL-316
Facilitator & Marketing/พนักงานประจำศูนย์และการตลาด

พนักงานประจำศูนย์สันทนาการเพื่อการพัฒนาทักษะและเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กแบบนานาชาติ 

We are looking for individuals who

 • believe that all children are geniuses and have their own unique opinions and thoughts
 • are open to new educational approach
 • believe in the importance of right brain development
 • are willing to do things differently for the benefit of next generation
 • are willing to step out of comfort zone
 • are proactive in engaging people both adults and children
 • desire to learn new things and adopt new practices
 • are able to believe in themselves even when other people don't and criticize them
 • able to work at least 1 weekend (Sat or Sun) Job description
 • manage day to day operations of The Up Brainery
 • manage staff including conducting briefing and overseeing activities conducted
 • provide excellent customer service
 • manage transactions and account for all money transactions
 • make sure The Up Brainery is a premium space at all times

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ต้อนรับลูกค้าด้วยบุคลิกภาพเชิงบวก ทั้งภายใน และภายนอก ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • ดูแลด้านความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า (เด็กเล็ก)
 • ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่  เดอะ อัพ เบรนเนอรี่ และดูแลการจัดวางอุปกรณ์สันทนาการให้เข้าที่อยู่เสมอ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม
 • รับผิดชอบด้านการขายโปรแกรมกิจกรรมต่าง ๆ และช่วยงานกิจกรรมสำหรับเด็กต่าง ๆ
 • รายงานการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะต่อ Supervisor เดอะ อัพเบรนเนอรี่
 • สามารถเป็นแอดมินเพจเฟสบุ๊คและไลน์ได้
 • คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส, ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนกลางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปงานอบรมสัมมนา ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศได้
 • มีสภาวะความเป็นผู้นำสูง
 • คุณต้องมี Proactive และ positive thinking ที่ดี  ไม่คอยทำงานตามคำสั่งเท่านั้น
 • คุณลักษณะพิเศษที่เราต้องการ

 • คุณต้องง่ายต่อการเปิดใจรับไอเดียใหม่ๆและมีความสุข  สนุกที่จะทำงานและร่วมเรียนรู้ไปกับเด็กๆ
 • มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์และความอัจริยภาพในตัวเอง  เด็กทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันในความคิดและทักษะต่างๆ
 • คุณต้องเปิดใจและเชื่อในความสำคัญของการทำงานของสมองด้านขวาของเด็ก  (ด้านการพัฒนาจิตใจและทักษะทางอารมณ์)
 • คุณต้องการสร้างความแตกต่าง  และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ๆซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมยุคใหม่
 • คุณต้องมีความอยากและกล้าที่จะทำงานนอกกรอบและบอกลาความเชื่อแบบเดิมๆ
 • คุณต้องมีความกระตือรือร้นในตัวเอง  ไม่ทำงานตามคำสั่ง  แต่ต้องมีสภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง
 • คุณมีความกล้าแสดงออก  ไม่เก็บตัว  กล้าพูดคุย  สื่อสาร  ยิ้มแย้มเต็มเปี่ยมด้วยพลังบวก (ทั้งจากภายใน  และภายนอก)
 • คุณต้องมีความคิดเชิงบวก  มองโลกในแง่ดี  ไม่บ่นและไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์
 • คุณมีใจรักการบริการ
 • คุณสามารถที่จะทำงานในวันหยุดได้  เราเปิดบริการทุกวันและจะยุ่งช่วงวันเสาร์- อาทิตย์
 • คุณสามารถเดินทางเข้ารับการอบรมณ์ด้านการพัฒนาทักษะและความเป็นผู้นำได้ทุกๆ2-3 เดือน 
 • คุณจะได้รับการพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจเรา

  • Attend personal development training as suggested by management
  • Apply personal development knowledge to job tasks
  • Be different, cheerful and positive
  • Be able to unlearn / re-learn
  • Be able to travel to Bangkok or overseas for training (Travel for innovation)
  • Be able to provide new ideas, give feedback, be openness
  • Handling 100% Positive Environment
  • Say NO to social medias, influencers from News, TV, Actors, Dramas
  • Back to nature + be able to practice meditation for higher self
  • Get creativity through travelling
  • Get training to re-wire the brain


   J & L Education Group Co., Ltd.

  19/20 @Me2Hotel Ramesuan Road Thombol Naimuang
  Ampure Muang Phitsanulok 65000
  Tel. 095-634-0445


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน

  J & L Education Co.,Ltd
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที