งาน การศึกษา วิชาการ ใน พิษณุโลก 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: PL-283
Supervisor - Children Development and Recreation Centre/ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทักษะเด็กเล็กนานาชาติสามภาษา

Centre Supervisor– The UP Brainery™ (Location : Phitsanulok, Thailand)

(ผู้จัดการศูนย์สันทนาการเพื่อการพัฒนาทักษะและเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กแบบนานาชาติ)

 

We are looking for individuals who

- believe that all children are geniuses and have their own unique opinions and thoughts

- are open to new educational approach

- believe in the importance of right brain development

- are willing to do things differently for the benefit of next generation

- are willing to step out of comfort zone

- are proactive in engaging people both adults and children

- desire to learn new things and adopt new practices

- are able to believe in themselves even when other people don't and criticize them

- able to work at least 1 weekend (Sat or Sun) Job description

- manage day to day operations of The Up Brainery

- manage staff including conducting briefing and overseeing activities conducted

- provide excellent customer service

- manage transactions and account for all money transactions

- make sure The Up Brainery is a premium space at all times

- write and record all SOPs - Able to speak English / Mandarin is a bonus

 

 

ลักษณะงาน (หน้าที่ขอบข่ายความรับผิดชอบ)

-    ควบคุม  และประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยของ  เดอะ อัพ เบรนเนอรี่  (สถานที่สันทนาการเพื่อการพัฒนาทักษะและเรียนรู้แบบนานาชาติสำหรับเด็กเล็ก)

-    ควบคุมและสั่งการพนักงานของ เดอะ อัพ เบรนเนอรี่  รวมถึงดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน

-    รายงาน และ เสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุงและการตอบรับต่อผู้บริหาร

-    ดูแลการรับ จ่าย เงินของธุรกิจ เดอะ อัพ เบรนเนอรี่

-    ดูแลสถานที่ เดอะ อัพ เบรนเนอรี่ เพื่อให้สถานที่คงไว้ซึ่งแบรนด์พรีเมี่ยมอย่างแท้จริง

-    สามารถเขียน Standard of Procedures ได้

-    ถ้าสามารถพูด และเขียน ภาษาอังกฤษ และจีนกลาง ได้คล่องแคล่วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะที่เราต้องการ

-    คุณต้องง่ายต่อการเปิดใจรับไอเดียใหม่ ๆ และสนุกที่จะทำงานและร่วมเรียนรู้ไปกับเด็ก ๆ

-    มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์และความอัจริยภาพในตัวเอง  เด็กทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันในความคิดและทักษะต่าง ๆ

-    คุณต้องเปิดใจและเชื่อในความสำคัญของการทำงานของสมองด้านขวาของเด็ก  (ด้านการพัฒนาจิตใจ และทักษะทางอารมณ์)

-    คุณต้องการสร้างความแตกต่าง  และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมยุคใหม่

-    คุณต้องมีความอยาก และกล้าที่จะทำงานนอกกรอบและความเชื่อเดิม ๆ

-    คุณต้องมีความกระตือรือร้นในตัวเอง  ไม่ทำงานตามคำสั่ง  แต่ต้องมีสภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง

-    คุณมีความกล้าแสดงออก  ไม่เก็บตัว  กล้าพูดคุย  สื่อสาร  ยิ้มแย้ม  (ทั้งจากภายใน  และภายนอก)

-    คุณต้องมีความคิดบวก  และไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์

-    คุณมีใจรักในการบริการลูกค้า และ จิตใจดี ทั้งภายใน และภายนอก ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี

-    คุณสามารถที่จะทำงานในวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวัน (วันเสาร์ หรือ อาทิตย์)

-    คุณสามารถเดินทางเข้ารับการอบรมณ์ด้านการพัฒนาทักษะและความเป็นผู้นำได้ทุก ๆ 2-3 เดือน

 

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  พิษณุโลก, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา

J & L Education Co.,Ltd
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที