งาน โฆษณา สื่อ ใน พิษณุโลก 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 มีนาคม 2563
รหัสงาน: PL-291
Content Writer

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์  สาขาภาษาไทย  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ เขียนหนังสือ งานด้าน Copy write หรือการเขียนงานในสื่อออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยขั้นสูง และมีทักษะในการพัฒนางานเขียนให้น่าอ่าน   ถูกต้อง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และภาพลักษณ์ขององค์กร
 •  มีความสามารถในการอ่าน และทำความเข้าใจเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษในระดับดี เพื่อนำมาใช้ประกอบในงานเขียนบทความภาษาไทย รวมทั้งสามารถตรวจทานงานเขียนภาษาอังกฤษได้ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแก้ไข
 • รักการเขียน และการอ่าน มีความสุขในการพัฒนางานเขียน
 • เข้าใจมุมมองทางการตลาดขั้นพื้นฐาน เข้าใจแบรนด์
 • มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบในงานสูง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ตรงต่อเวลา มีความคล่องตัว และทำงานเป็นทีม
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางโครงเรื่องของ content ประกอบกับ customer journey ของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ท้ายที่สุด content สามารถเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์
 • เขียน content เตรียมไว้ล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อเป็นการวางแผนให้กับทีมงาน และ การสร้าง promotion ประกอบกับ content
 • บรีฟทีมกราฟิกเพื่อสร้างภาพประกอบคอนเทนต์
 • เขียน content guideline ให้กับทีมงาน เพราะฉะนั้นแล้ว content ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจะต้องถูกเขียนด้วยภาษาเขียนออนไลน์
 • ประสานงานกับหน่วยต่างๆในแผนกการตลาดและสื่อสารการตลาด เช่น แผนกพัฒนาธุรกิจ แผนกการตลาดดิจิตอล แผนกสื่อสารการตลาด แผนกครีเอทีฟ รวมทั้ง หน่วยงานอื่นๆในองค์กร เพื่อพัฒนาเนื้อหา และบทความทางการตลาดสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอล
 • รับผิดชอบในการค้นคว้าข้อมูล และเขียนเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เช่น   โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว newsletter บทความสำหรับเวบไซต์ บทความสำหรับ Blog บทความสำหรับ VDO เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี คิดถ้อยคำ และข้อความ   (Copy write) สำหรับสื่อโฆษณา รวมทั้งเขียนงานตามที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบความถูกต้องของคำ และบทความก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายใน เพื่อบริหารจัดการควบคุมงบประมาณเกี่ยวกับการแปลเนื้อหาภาษาต่างๆ สำหรับเวบไซต์ และสื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางการตลาดให้เป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์

 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ระดับเจ้าหน้าที่
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   2 ปี
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจโภชนาการ ธุรกิจความงาม
  • สถานที่ทำงาน:
   พิษณุโลก, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  CARA BEAUTY CO., LTD.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที