งาน วิศวกรรม ใน พิษณุโลก 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 กันยายน 2562
รหัสงาน: PL-255
Chief Engineer - Pitsanulok

ความรับผิดชอบ

 • เป็นหัวหน้าทีมงานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบรายงานการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรระบบหลัก เช่น ระบบจ่ายไฟหลัก ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน ระบบปรับอากาศ
 • ตรวจสอบรายงาน บันทึกผลการทำงานในสมุดบันทึก เพื่อรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 • ตรวจสอบการวางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 
 • ตรวจสอบรายงาน บำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักรและเครื่องกล สุขาภิบาล และไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรมหรือคู่มือการทำงานของเครื่องจักร
 • ตรวจสอบรายงาน บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องกล สุขาภิบาล และไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรมหรือคู่มือการทำงานของเครื่องจักร
 • ตรวจสอบรายงาน แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์เครื่องจักรระบบหลัก เช่นระบบจ่ายไฟหลัก ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน ระบบปรับอากาศ
 • ตรวจสอบรายงาน การดูแลและควบคุม งานผู้รับเหมา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิศวกรรมของอาคาร และสรุปผลการซ่อมแซมให้กับผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน การจดบันทึกค่าการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ประจำวันในส่วนของผู้ว่าจ้าง และประจำเดือนในส่วนของผู้เช่า
 • ตรวจสอบรายงาน บริการตามคำร้องขอ และการติดตามงานคงค้าง และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กับโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน
 • ให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำ งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแก่โรงพยาบาลตามคำร้องขอ
 • จัดประชุมติดตามความคืบหน้าของงานวิศวกรรมด้านต่างๆ เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ประสานงาน ร่วมประชุม ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีต่องานบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม
 • ตรวจสอบรายงานและบันทึกผลการทำงานรวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนของข้อกำหนดในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล  ไฟฟ้า โยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 10  และในงานบริหารอย่างน้อย  5 ปี 
 • มีประสบการณ์ในระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรเพื่อพัฒนางานวิศวกรรมภายในอาคาร
 • สามารถทำงานประจำที่จ.พิษณุโลกได้

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ

PCS Security and Facility Services Limited
http://www.pcs.co.th/
Company Background: PCS Security and Facility Services Ltd., also known as PCS is proud to be part of the OCS Group, based on the UK since 1900. The Group now provides services across 5 continents employing more than 90,000 people Worldwide. PCS has over 48 years of experience in Thailand, providing quality services to all types of property. We currently have over 5,000 clients that are supported by our Network of 18 Branches and more than 29,000 employees. Our service capabilities include: Total Facilities Management – On site management of all key services required to support and protects the value of your property Security Personnel & Systems – From professional trained security guards to state-of-the-art security systems Cleaning Services – Complete interior and exterior cleaning and maintenance Inventory & Audit Services – Auditing tangible assets from physically counting to itemizing Office Administrative Services - A wide range of support services such as receptionist & helpdesk, operator and mailroom Catering Services – Food services and canteen operations catered for hospitals, schools, and commercial buildings and manufacturing plants Gardening Services – Landscaping and greenery maintenance Washroom Hygiene Services – Professional washroom services and hygiene & sanitizing products Pest Management – Environmentally safe pest control from prevention to extermination of all pests Mechanical & Electrical Services Mechanical & electrical engineering services to maintain facility operations Consultancy to efficiently conserve energy and reduce wastage and costs Markets We Serve Diverse businesses from a wide range of industries: Commercial – corporate office buildings Education – local and international schools and universities Governmental – from governmental buildings to infrastructure Healthcare – from clinics to large hospitals Hospitality – from serviced apartments to 5-star hotels Industrial – from factories to industrial estates Residential – from residential parks to condominiums Retail – department stores, supermarkets and mini convenience stores Region 3 of a Global Network As part of OCS Group – the largest privately owned Facilities Service provider in the United Kingdom, PCS manages the Region 3 of the group covering South East Asia, South Asia and the Middle East markets, which include existing operations in the following countries: India, Malaysia, Thailand, Cambodia, Bangladesh, Vietnam, Singapore, and Qatar
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที